Päivitetty tuloveroilmoitus: mikä se on, milloin ja kuka voi tehdä sen?

Updated Income Tax Return: What is it, when to file and who can file it?

Vuoden 2022 varainhoitolaissa otettiin käyttöön päivitetyn ilmoituksen käsite, jonka verovelvolliset voivat tehdä korjatakseen virheet jo toimitetussa ilmoituksessa tai toimittaakseen uuden veroilmoituksen, jos ilmoitusta ei ole tehty aikaisemmin.

Vuoden 1961 tuloverolain (jäljempänä 'IT-laki') pykälän 139(8A) mukaisesti jokainen veronmaksaja, olipa hän toimittanut alkuperäisen tai myöhästyneen tai tarkistetun ilmoituksen vai ei, olisi oikeutettu toimittamaan päivitetty tulotuotto. Tällainen päivitetty tuloilmoitus voidaan toimittaa milloin tahansa kyseisen arviointivuoden päättymisen jälkeen, mutta 24 kuukauden kuluessa kyseisen arviointivuoden päättymisestä ITR-U-lomakkeella.

Esimerkiksi tilikaudelta 2020-21 verovelvollinen voi tehdä päivitetyn ilmoituksen 31.3.2024 tai sitä ennen.

:

On syytä huomata, että päivitettyä ilmoitusta ei voi tehdä tietyissä alla mainituissa olosuhteissa:

* Veronmaksaja on jo toimittanut päivitetyn tuloilmoituksen tai päivitetty ilmoitus on tappioilmoitus (eli henkilö voi tehdä päivitetyn ilmoituksen, vaikka hän olisi alun perin toimittanut tappioilmoituksen, mutta päivitetty ilmoitus ei saa olla tappiopalautus).

* Veronmaksaja aikoo tehdä päivitetyn ilmoituksen, joka johtaa alempaan verovelvollisuuteen tai johtaa palautukseen tai lisää aikaisemmin erääntyneen palautuksen perusteella aikaisemman ilmoituksen perusteella.

* Päivitettyä ilmoitusta ei voida jättää siltä tilikaudelta, jona etsintä on aloitettu tai tilikirjoja, muita asiakirjoja tai omaisuutta takavarikoidaan taikka sakkomenettely on aloitettu tai kysely on suoritettu (muu kuin kyselyn yhteydessä). TDS/TCS).

* Jos arviointi/uudelleenarviointi/tarkistus/uudelleenlaskenta on kesken tai valmis.

* Jos henkilöä vastaan ​​on tehty rahan, jalometalliharkot, korujen, tilikirjojen tai muiden asiakirjojen takavarikointi tai takavarikointi u/s 132/132A, jossa takavarikoitu tai takavarikoitu omaisuus tai asiakirjat kuuluvat verovelvolliselle, veronmaksaja ei saa olla oikeutettu toimittamaan päivitetty tuloilmoitus siltä tilikaudelta, jona haku aloitetaan tai hankinta tehdään, ja miltä tahansa arviointivuotta edeltävältä arviointivuodelta.

* Jos arvioijalla on tietoja veronmaksajasta tiettyjen lakien (esim. rahanpesun estämislaki, Benami-kiinteistökauppojen kieltolaki jne.) tai kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan sopimuksen tai verotietojen vaihtosopimuksen nojalla ja sama asia on ilmoitettu. veronmaksajalle ennen päivitetyn ilmoituksen toimittamista.

Tällaista päivitettyä ilmoitusta toimittaessaan verovelvollisen olisi myös maksettava IT-lain u/s 140B lisävero, joka laskettaisiin seuraavasti:

Samankaltaiset artikkelit