Myynyt asunnon? Tee tämä ITR:ssä, jos ostaja rekisteröi myyntikirjan pienemmällä summalla leimaveron välttämiseksi

how to report income from sale of undervalued property

Shivanand Yalsangi myi hiljattain asuntonsa 48 000 rupialla. Indeksointilaskelman jälkeen hän totesi, että kiinteistön pitkäaikaisista myyntivoitoista ei ole verovelkaa. Shivanand on kuitenkin huolissaan muutamista asioista.

Myyty omaisuus oli Shivanandin ja hänen vaimonsa yhteisellä nimellä. FE Moneylle lähetetyssä sähköpostissa Shivanand kertoi, että hänen asuntonsa ostaja siirsi koko rahat yhteiselle tilille, mutta kirjasi myyntikirjan pienemmälle summalle välttääkseen leimaveron, joka tunnetaan yleisesti kiinteistön aliarvostamisena.

Shivanand pohtii nyt, pitäisikö hänen näyttää koko myyntivastike tilikauden 2023–24 (AY 2024–25) ITR:ssä vai ei.

”Uskon, että jos näytän täyden arvon, en saa IT-osastolta ilmoitusta, mutta ostajat saavat ilmoituksen virheestä. Luulen, että ostajat eivät tee veroilmoituksia. Ole hyvä ja ilmoita, näytänkö ITR:ssäni koko myyntivastikkeen vai myyntiasiakirjaan rekisteröidyn summan tilikaudelle 2023-24, vaikka minulle ei ole LTCG:tä”, Shivanand kysyi.

Lisäksi Shivanand haluaa tietää, voiko hän sijoittaa rahat pankkiin yhteisnimellä jommankumman tai eloonjääneen perusteella – 20 000 rupiaa hänen ja 28 000 rupiaa vaimonsa nimissä.

Koska myyntitulot hyvitettiin yhteiselle tilille, Shivanand haluaa myös tietää, pitäisikö LTCG (tappio) jakaa kahteen osaan. Vai pitäisikö hänen osoittaa koko tappio palautuessaan ensimmäisenä haltijana?

Koska olet vahvistanut, että indeksointiedun jälkeen ei synny luovutusvoittoverovelkaa, voit sijoittaa rahat millä tahansa tavalla sijoitusvalinnoistasi riippuen.

Lisäksi vuoden 1961 tuloverolain (”ITA”) pykälä 50C tulee esille kiinteistön aliarvioinnin väärinkäytön hillitsemiseksi, mikä johtaisi tulonmenetyksiin hallitukselle. Pykälän 50C mukaisesti, jos maan tai rakennuksen luovutuksesta saatu tai kertynyt vastike on pienempi kuin osavaltion hallituksen hyväksymä leimaveroarvo (”SDV”) (jollei 10 %:n toleranssialueesta muuta johdu), SDV on katsotaan myyntivastikkeena myyntivoiton laskemista varten. Näin ollen sinun tapauksessasi on suositeltavaa ilmoittaa koko myyntivastikkeen määrä (eikä kauppakirjarekisteröity summa) ITR:ään tilikaudelta 2023-24, vaikka verotettavaa pitkäaikaista myyntivoittoa ei olisikaan.

Oletamme, että sinä ja vaimosi olette ostaneet kiinteistön yhteisesti, ja tämän mukaisesti teitä molempia kohdellaan kiinteistön yhteisomistajina. Koska kyseessä on yhteisomistuksessa oleva kiinteistö, sinulla on oikeus vaatia pitkäaikaista pääomatappiota ITR:ssäsi vain omistusosuutesi verran, etkä koko määrää.

Onko sinulla asuntolaina-, kiinteistö-, tulovero- tai muita henkilökohtaiseen talouteen liittyviä kysymyksiä? Kirjoita osoitteeseen fe.money@financialexpress.com. Saamme henkilökohtaisen talouden asiantuntijoilta vastaukset asiaankuuluviin kysymyksiin.

Samankaltaiset artikkelit