Miksi keskisuurten ja pienten yhtiöiden osakkeita on myyty viimeisen kuukauden aikana? Onko se vastaus SEBI:n varoitukseen ”vaahtoa markkinoilla”? – Markkinauutiset

BSE, T+0 settlement, beta version, investors, securities, investor accounts, Regulators, Exchanges, Clearing Corporations, Depositories

Laajemmilla markkinoilla on ollut huomattavia myyntipaineita viimeisen kuukauden aikana helmikuun 19. päivästä alkaen. Useimmat markkinatarkkailijat uskovat tämän johtuvan ensisijaisesti SEBI-päällikön kommentista, jossa korostetaan ”Markkinoilla on vaahtoa”.

Helmikuun 19. päivästä lähtien yli 80 % BSE Small Cap -indeksin osakkeista on tuottanut negatiivista, mikä on vastakohtana Niftyn lähes prosentin nousuun samana ajanjaksona.

BSE Small Cap -indeksi laski merkittävästi, 7 %, viimeisen kuukauden aikana, mikä osoittaa pienemmän markkina-arvon osakkeiden huomattavaa laskua. BSE Midcap -indeksi laski suhteellisesti vähemmän, 2,24 %, mikä viittaa vakaampaan kehitykseen Bombayn pörssissä noteerattujen keskisuurten yritysten keskuudessa.

Keskisuurten ja pienten yhtiöiden indekseihin kohdistuva paine nähdään enimmäkseen vastauksena markkinoiden sääntelyviranomaisen, Securities and Exchange Board of India (SEBI) -huoliin koskien vaahdon muodostumista näillä segmenteillä. SEBI:n johtaja Madhabi Puri Buch ilmaisi huolensa pienten ja keskisuurten osakkeiden ”off the charts” -arvostuksista, mikä viittaa mahdolliseen hintamanipulaatioon näillä markkinasegmenteillä.

Buch oli todennut, että perustekijät eivät tue näiden segmenttien arvostusparametreja, ja sanoi ne ”irrationaalisiksi runsaudeksi”. SEBI on valmis tarkistamaan normeja, jotka velvoittavat pienet ja keskisuuret rahastot sijoittamaan 65 % varoistaan ​​näihin osakkeisiin, mikä kuvastaa ennakoivaa asennetta markkinoiden epäsäännöllisyyksien korjaamiseksi.

Kansallisessa pörssissä (NSE) Midcap 100 -indeksi laski 3,03 % samana ajanjaksona, mikä osoitti negatiivista kehitystä keskisuurten yritysten kehityksessä NSE-ekosysteemissä.

Lisäksi NSE Small 100 -indeksi kirjasi huomattavan 6,7 prosentin laskun viime kuussa, mikä korosti kansallisessa pörssissä noteerattujen pienyhtiöiden osakkeiden voimakasta laskua.

Samankaltaiset artikkelit