Liikenne- ja sairausvakuutukset ovat todistamassa kiihtynyttä kasvua tilikaudella 2024-25

Motor and health insurance to witness accelerated growth in FY2024-25

Väestörakenteen muutoksen, nousevien käytettävissä olevien tulojen ja aktiivisesti taloudellista osallisuutta edistävän hallituksen myötä Intian vakuutussektori on uuden lupaavan vuoden 2024 kynnyksellä. Elämä, terveys ja autot kasvavat yhä enemmän kuluttajien muuttuvien tarpeiden myötä. Tilastot paljastavat kasvavan keskiluokan, jonka kasvavan ostovoimansa myötä väestöstä odotetaan olevan 47 % vuoteen 2030 mennessä. Tulojen nousu lisää tulevina aikoina poikkeuksetta tietoisuutta ja vakuutusten kohtuuhintaisuutta.

Intian liikennevakuutusmaailmassa on käynnissä muutos, joka muuttuu reaktiivisesta proaktiiviseksi. Perinteisten vakuutusmaksujen lisäksi tämä paradigman muutos näkyy ottamalla käyttöön uraauurtavia ratkaisuja, kuten sähköajoneuvojen (EV) vakuutus ja ”Pay as You Drive” -suunnitelmat, jotka on strategisesti suunniteltu vastaamaan nykymarkkinoiden haasteisiin. Tämä muutos ei merkitse vain teknologista harppausta alan sisällä, vaan myös heijastaa perustavaa laatua olevaa muutosta käsityksissä ja lähestymistavassa liikennevakuutukseen, ja se mukauttaa sen paremmin nykypäivän kuluttajien muuttuviin tarpeisiin ja mieltymyksiin. Käyttöperusteisten liikennevakuutusten odotetaan saavan enemmän huomiota tänä vuonna – vähemmän ajavat asiakkaat voivat saada korkeampia alennuksia vakuutusmaksuista.

Sairausvakuutuskategoriassa sairausvakuutussuunnitelmien on oltava tasaisempaa. Julkisella terveydenhuoltojärjestelmällä on ongelmia riittämättömän ja riittämättömän rahoituksen kanssa, ja siksi yksityisten vakuutusalan toimijoiden on tehostettava jakeluaan ja tavoittavuuttaan. Noin 514 miljoonaa ihmistä eri puolilla Intiaa kuului sairausvakuutusjärjestelmien piiriin vuonna 2021, mikä kattoi vain 37 prosenttia maan ihmisistä. Lähes 400 miljoonalla ihmisellä on tuskin pääsyä sairausvakuutukseen. Tänä vuonna vakuutusyhtiöiden on vauhditettava teknologian vauhtia ja tavoitettava niitä 40 miljoonaa ihmistä, jotka tarvitsevat vakuutuksia.

Huolimatta vuoden 2023 vaatimattomasta hidastumisesta, henkivakuutussektori on edelleen valmis kasvupyrähdystä varten vuonna 2024. Uusien yritysten vakuutusmaksut nousivat 27 prosenttia huikeisiin 33 560 miljoonaan rupiaan pelkästään tammikuussa 2024, joten trendin odotetaan pysyvän positiivisena tulevina vuosina. . Haasteet, kuten kaupunkien ja maaseudun välinen kuilu ja korkeat jakelukustannukset kuitenkin jatkuvat, mikä johtaa henkivakuutusten hitaaseen kasvuun. Maaseudun ja kaupunkien välinen kuilu on yksi tärkeimmistä syistä henkivakuutussegmentin epäjohdonmukaiseen kasvuun. Valtion ja yksityisten toimijoiden on työskenneltävä yhdessä ja työnnettävä henkivakuutusten jakelu maan pienempiin taskuihin.

Yritysvakuutukset/ryhmävakuutukset kaksinkertaistavat digitaalisten ominaisuuksien, liitettävyyden ja lisätarjonnan. Ennusteet osoittavat, että konsernin vakuutusyhtiöiden kasvuura tulevina vuosina heijastelee tiiviisti talouden kehitystä, työllisyysastetta ja palkkakehitystä. Kun tietoisuus pitkäaikaishoidosta kasvaa, kuluttajat odottavat vakuutusetujaan osana työntekijöiden lisäetuja. Erityisesti tuleva vuosi on valmis todistamaan huomattavaa kasvua, kun yhä useammat yritykset laajentavat yritysvakuutusetuja keikkatyöntekijöille. Keikkatyöntekijöiden vakuutussuojan ympärillä oleva surina on saamassa vauhtia, esimerkkinä Olan ja Dunzon kaltaisten yritysten aloitteet. Lisäksi osavaltioiden hallitusten, kuten Karnatakan, ennakoiva osallistuminen keikkatyöntekijöiden vakuutusturvaan lisää merkittävää ulottuvuutta tähän kehittyvään yritysvakuutusmaailmaan.

Lopuksi totean, että Intian vakuutusalan tulevaisuus riippuu yhteistyöstä, johon kaikki sidosryhmät osallistuvat – vakuutuksenantajat kehittävät jatkuvasti tuotteita ja palveluita. sääntelyviranomaiset tekevät vakuutuksista kaikkien saatavilla; ja teknologian toimijat, tarjotakseen huippuluokan ratkaisuja, jotka lisäävät tehokkuutta. Hyödyntämällä kasvun tekijöitä, vastaamalla olemassa oleviin haasteisiin ja omaksumalla yhteistyöhön perustuvan lähestymistavan, Intian vakuutusala on hyvässä asemassa vapauttamaan täyden potentiaalinsa vuonna 2024 ja sen jälkeen, mikä viime kädessä edistää maan taloudellisesti turvallista ja kestävää tulevaisuutta.

Samankaltaiset artikkelit