Kuinka pienet lapset voivat auttaa vanhempia maksimoimaan verosäästönsä

How young children can help parents maximize tax savings

Vanhemmuuden matkalla ilojen ja velvollisuuksien keskellä piilee usein huomiotta jäävä puoli: pienten lapsiperheiden merkittävät veroedut. Lasten hoivaamisesta ja kasvattamisesta saamien emotionaalisten palkkioiden lisäksi hallitus tarjoaa konkreettisia taloudellisia kannustimia tukeakseen perheitä lastensa erilaisten tarpeiden täyttämisessä, mukaan lukien koulutus, terveydenhuolto ja muut välttämättömät kulut. Näiden verohelpotuksia ymmärtämällä ja optimoimalla voidaan merkittävästi keventää perheiden taloudellista taakkaa ja turvata lapsilleen parempi tulevaisuus.

Tuloverolain 10 §:n 14 momentin mukaan palkansaajilla on oikeus saada tiettyjä vähennyksiä osana Cost to Company (CTC) -rakennettaan kattaakseen lastensa koulutukseen liittyviä kuluja. Nämä korvaukset sisältävät:

Vähennys on 100 rupiaa kuukaudessa lasta kohden, enintään 2 lasta, yhteensä 2 400 rupiaa vuodessa.

Vähennys on 300 rupiaa kuukaudessa lasta kohden, enintään 2 lasta, yhteensä 3 600 rupiaa vuodessa.

Lisäksi lasten koulutuksesta maksetut lukukausimaksut ovat tuloverolain 80C §:n mukaisia ​​vähennyskelpoisia. Jokainen vanhempi voi vaatia erikseen enintään 1 50 000 rupiaa vuodessa. Tämä vähennys kattaa lukukausimaksut, jotka maksetaan kouluille, korkeakouluille, yliopistoille tai muille oppilaitoksille Intiassa enintään kahdesta lapsesta. On kuitenkin tärkeää huomata, että tämä vähennys koskee vain lukukausimaksuja, eikä se kata muita maksuja, kuten osa-aikaisia ​​tai kansainvälisiä kursseja.

Sukanya Samriddhi Yojana on myös hyvä verosäästövaihtoehto alle 10-vuotiaille tytöille ja antaa korkeamman verovapaan tuoton sekä verosäästön jopa 150 000 Rs pykälän 80C mukaisesti. Tämä koskee ensisijaisesti tyttöjen koulutusta ja avioliittoa, koska summa voidaan sijoittaa vain 21-vuotiaaksi asti.

Lasten koulutuksen taloudellisen tulevaisuuden turvaamiseksi vanhempien kannattaa harkita sijoitustapoja, kuten lasten vakuutussopimuksia ja ULIP-sopimuksia (Unit Linked Insurance Plans). Nämä välineet eivät ainoastaan ​​tarjoa veroetuja, vaan tarjoavat myös taloudellista turvaa odottamattomien olosuhteiden, kuten osallistuvan vanhemman kuoleman, varalta.

Myös koulutuslainojen korot ovat 80E §:n mukaisia ​​vähennyskelpoisia ilman ylärajaa. Tämä säännös on erityisen hyödyllinen korkeatuloisille perheille ja varmistaa, että unelma korkea-asteen koulutuksesta pysyy tavoitettavissa taloudellisista rajoituksista huolimatta.

Tuloverolain 80D pykälässä säädetään huollettavana olevista lapsista maksettavista sairausvakuutusmaksuista vähennykset perheen 25 000 Rs:n kokonaisrajan puitteissa. Lisäksi lasten ennaltaehkäiseviin terveystarkastuksiin voidaan hakea 5 000 rupiaa alaraja, mikä takaa kattavan terveydenhuollon.

Lisäksi pykälät 80DD ja 80DDB tarjoavat vähennyksiä vammaisten tai erityissairaiden lasten sairaanhoidosta aiheutuneista kuluista. Pykälän 80DD mukaan vähennyksiä voidaan hakea vammaisten lasten sairaanhoitoon ja elatukseen liittyvistä kuluista, kun taas pykälä 80DDB sallii vähennyksen tiettyjen sairauksien, kuten AIDSin, neurologisten sairauksien ja pahanlaatuisten syöpien hoidosta.

Pykälän 80DD mukainen vähennyksen määrä riippuu vamman laajuudesta. Vähennyksen enimmäismäärä on 75 000 Rs yli 40 prosentin vammaisuudesta ja 1 25 000 Rs vakavasta vammaisuudesta.

Pienten lapsiperheiden veroetujen maksimoiminen edellyttää huolellista suunnittelua ja tuloverolain mukaisten säännösten hyödyntämistä. Koulutus- ja terveydenhuoltomenojen vähennyksiä hyödyntämällä vanhemmat voivat paitsi vähentää verovelvollisuuttaan myös varmistaa lastensa kokonaisvaltaisen kehityksen ja hyvinvoinnin.

Sijoittaminen rahoitusvälineisiin, kuten vakuutussuunnitelmiin, ULIP-sopimuksiin ja koulutuslainoihin, voi entisestään parantaa lasten tulevaisuuden toiveiden taloudellista turvaa. Lisäksi pysyminen ajan tasalla verolainsäädännön muutoksista ja ammatillisen neuvonnan hakeminen voi auttaa perheitä optimoimaan verosuunnittelustrategiansa vastaamaan erityisiä tarpeitaan ja tavoitteitaan.

18-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset voivat auttaa säästämään veroja, jos vanhemmat antavat heille rahaa tai omaisuutta. Korko- tai vuokratulot käsitellään suurena lapsitulona ja vanhemmat voivat välttyä verolta korkeammalla verotasolla. Tämä strategia on hyödyllisempi vanhemmille, jotka ovat jo säästäneet rahaa lasten korkeakoulutukseen ja avioliittoon.

Yhteenvetona voidaan todeta, että hallituksen verohelpotukset pienten lapsiperheille korostaa sen sitoutumista tulevien sukupolvien kokonaisvaltaisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Hyödyntämällä näitä kannustimia tehokkaasti vanhemmat voivat selviytyä lasten kasvatuksen taloudellisista haasteista ja turvata heille valoisamman ja vauraamman tulevaisuuden.

Samankaltaiset artikkelit