Intian ja Omanin yhteinen sijoitusrahaston kolmas erä – Defense News

India

Intia ja Oman ovat merkittävässä kehityksessä vahvistaneet taloudellisia suhteitaan julkistamalla Oman-India Joint Investment Fundin kolmannen erän. Tämä sulttaani Haitham bin Tarikin Intian valtiovierailun aikana tehty ilmoitus on merkittävä virstanpylväs maiden välisessä kauppa- ja pääomayhteistyössä.

Ulkoministeri Vinay Kwatra korosti tämän saavutuksen tärkeyttä ulkoministeriön erityistilaisuudessa.

Vastauksena kyselyyn FS Kwatra selitti, että Oman-India Joint Investment Fund, Intian valtionpankin ja Oman Investment Authorityn 50-50 yhteisyritys, on keskeinen toimija taloudellisten suhteiden parantamisessa. Hän totesi, että 300 miljoonan dollarin (noin 2500 miljoonan) rahaston tavoitteena on kanavoida sijoituksia Intian talouden nopeimmin kasvaville sektoreille.

Kwatra tarjosi myös kontekstin mainitsemalla rahaston kaksi aikaisempaa erää, joiden arvo oli vastaavasti 100 miljoonaa ja 200 miljoonaa dollaria. Näillä erillä oli keskeinen rooli näiden kahden maan välisen vahvan taloudellisen liiton perustan luomisessa. Kolmas erä, jonka arvo on 300 miljoonaa dollaria, korostaa sitoutumista taloudellisten joukkovelkakirjojen edelleen vahvistamiseen.

Oman-India Joint Investment Fund -rahasto ei ainoastaan ​​edusta merkittävää taloudellista sitoumusta, vaan myös vahvistaa molempien maiden pitkän aikavälin visiota. Pelkkien numeroiden lisäksi tämä liike symboloi omistautumista kasvun ja yhteistyön edistämiseen. Se luo pohjan syvemmille taloudellisille ja kulttuurisille siteille Intian ja Omanin välillä, mikä merkitsee positiivista kehityskulkua niiden kahdenvälisissä suhteissa.

Samankaltaiset artikkelit