Intian globaali johtajuus: COP33:n isännöinti- ja diplomaattisten aloitteiden ehdottaminen COP28:ssa – Sustainability News

PM Modi COP28, Modi COP28, COP28, Modi launches ‘Green Credit Initiative'

Pääministeri Narendra Modi ehdotti COP33:n isännöintiä Intiassa vuonna 2028 pitämässään puheessa Dubaissa. Korostaen teknologian siirron tarvetta ja nousemista oman edun yläpuolelle, hän korosti Intian vastuullista roolia, sillä maailman hiilidioksidipäästöt ovat alle 4 % huolimatta 17 %:n väestöosuudesta. YK:n ilmastonmuutoskehykseen sitoutunut Modi esitteli Intian ekologian ja talouden tasapainottavan kehityksen mallina.

Yhdistyneiden arabiemiirikuntien presidentti Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan ilmoitti COP28:ssa ALTÉRRAsta, 30 miljardin dollarin ilmastorahastosta, joka osoittaa 25 miljardia dollaria ilmastostrategioihin ja 5 miljardia dollaria investointien houkuttelemiseen globaaliin etelään. ALTÉRRA pyrkii yhteistyössä globaalien varainhoitajien kanssa ohjaamaan yksityisiä markkinoita kohti ilmastoinvestointeja, erityisesti kehittyvillä markkinoilla ja kehittyvissä talouksissa.

Kahdenväliset tapaamiset Dubaissa

Kahdenvälisissä kokouksissa Dubaissa pääministeri Modi tapasi YK:n pääsihteerin António Guterresin ja keskusteli Intian ilmastotavoitteista, kestävästä kehityksestä ja katastrofien hallinnasta. Guterres arvosti Intian ponnisteluja ja lupasi tehdä yhteistyötä YK:n tulevaisuuden huippukokouksessa 2024.

Toinen tapaaminen Israelin presidentin Herzogin kanssa keskittyi Israelin ja Hamasin konfliktiin, Intian tukeen kahden valtion ratkaisulle sekä Intian ja Lähi-idän ja Euroopan talouskäytävään.

Kaiken kaikkiaan pääministeri Modin ehdotukset COP28:ssa ja diplomaattiset sitoumukset Dubaissa heijastavat Intian sitoutumista maailmanlaajuisiin ilmastotoimiin ja diplomaattisuhteisiin. Teknologian siirron ja oikeudenmukaisen hiilibudjetin jakamisen painottaminen korostaa Intian vastuullista asennetta, joka edistää tasapainoa ympäristönäkökohtien ja taloudellisen kehityksen välillä.

Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ilmoitus ALTÉRRAsta osoittaa COP28:n yhteydessä merkittävän taloudellisen sitoutumisen ilmastonmuutoksen torjuntaan. Yhteistyössä maailmanlaajuisten varainhoitajien kanssa perustettu rahasto pyrkii saamaan sijoituksia erityisesti alueille, joilla riskit ovat korkeammat. Tämä vastaa maailmanlaajuista vaatimusta lisätä rahoitusta ilmastoratkaisujen tukemiseen erityisesti kehittyvissä talouksissa.

Kahdenväliset tapaamiset esittelivät edelleen Intian diplomaattisia ponnisteluja. Keskusteluissa YK:n pääsihteeri Guterresin kanssa korostettiin Intian roolia monenvälisessä hallinnossa, ilmastorahoituksessa ja teknologiassa. Guterresin arvostus Intian aloitteita kohtaan ja tuki Green Credit Initiativelle merkitsee Intian panoksen tunnustamista maailmanlaajuisesti.

Tapaamisessa Israelin presidentin Herzogin kanssa pohdittiin alueellisia konflikteja ja Intian kantaa Israel-Palestiina-kysymyksessä. Surunvalittelun viimeaikaisten terrori-iskujen johdosta ja kahden valtion ratkaisun puolesta puhuminen korosti Intian sitoutumista rauhanomaisiin ratkaisuihin ja humanitaarisiin huolenaiheisiin.

Intian asettuessa vastuulliseksi globaaliksi toimijaksi sen G20-puheenjohtajuuskauden menestys ja Intia-Lähi-itä-Eurooppa-talouskäytävän käynnistäminen saivat tunnustusta kansainväliseltä taholta. Nämä diplomaattiset vuorovaikutussuhteet vahvistavat Intian sitoutumista maailmanlaajuisen yhteistyön edistämiseen, alueellisten konfliktien ratkaisemiseen ja ilmastotoimien mielekkääseen osallistumiseen.

Yhteenvetona totean, että pääministeri Modin COP28:n ehdotukset ja diplomaattiset sitoumukset heijastavat Intian monipuolista lähestymistapaa globaaleihin kysymyksiin. Ilmastotoimista alueellisiin konflikteihin Intian yhteistyön, vastuullisen kehityksen ja diplomaattisen vuoropuhelun painottaminen korostaa sen sitoutumista kestävän ja rauhanomaisen maailman muokkaamiseen.

Samankaltaiset artikkelit