EU-komissaari Helena Dalli puhuu G20-ministerikonferenssissa

G20 Ministerial Conference, G20 Ministerial meet, G20 summit, Helena Dalli

Intian Gandhinagarissa järjestettävään naisten voimaannuttamista käsittelevään G20-ministerikonferenssiin osallistuu tasa-arvokomissaari Helena Dalli. EU:n edustajana komissaari Dalli on merkittävässä roolissa konferenssissa, jonka teema on ”Naisten johtama osallistava kehitys sukupolvien välisen muutoksen huippuna”.

Elokuun 2. päivänä komissaari Dalli on läsnä ministerikonferenssin avausistunnossa, joka pidetään Mahatma Mandirin kongressikeskuksessa. Tämän tapahtuman aikana hän pitää EU:n ministerilausuman, jossa keskitytään erityisesti koulutukseen ja STEM-istuntoon (tiede, teknologia, tekniikka ja matematiikka).

Komissaari Dalli korostaa naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa koskevien maailmanlaajuisten keskustelujen merkitystä ja korostaa, kuinka G20-ryhmän kaltaiset foorumit edistävät tasa-arvon valtavirtaistamista eri politiikan aloilla. Hän jakaa näkemyksiä EU:n kokemuksista sellaisen institutionaalisen kehyksen luomisesta, joka takaa tasa-arvonäkökohdat kaikissa päätöksenteon vaiheissa politiikan kehittämisestä täytäntöönpanoon. Lisäksi hän ilmaisee EU:n halun ottaa oppia muiden maiden onnistuneista käytännöistä, jotka edistävät naisten vaikutusvaltaa.

Puhuessaan keskeisestä koulutuksesta ja STEM:stä komissaari Dalli valaisee sukupuolistereotypioiden haitallisia vaikutuksia yhteiskuntiin. Nämä stereotypiat estävät sekä naisten että miesten pyrkimyksiä ja pitävät yllä uskoa, että tietyt urat on tarkoitettu yksinomaan tietylle sukupuolelle. Esimerkiksi vallitsevalla käsityksellä, että STEM-alat ovat miehiä ja omaishoitajien ammatit naisille, ei ole sijaa 2000-luvulla. Näin ollen miehet hallitsevat digitaalialan työvoimasta 80 prosenttia, mikä korostaa tarvetta uusille ponnisteluille naisten osallistumisen kannustamiseksi STEM-aloihin.

Näiden stereotypioiden torjumiseksi komission jäsen Dalli kannattaa erityisiä koulutuskursseja ja ohjelmia, jotka houkuttelevat ja pitävät enemmän naisia ​​STEM-aloilla. Näitä esteitä murtamalla naisten voimaannuttaminen STEM-alalla ei ainoastaan ​​lisää sukupuolten tasa-arvoa vaan myös edistää osallistavaa ja kestävää kehitystä.

Komissaari Helena Dallin osallistuminen naisten vaikutusvallan lisäämistä käsittelevään G20-ministerikonferenssiin on osoitus EU:n sitoutumisesta naisten johtaman osallistavan kehityksen edistämiseen ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen maailmanlaajuisesti. Avointen keskustelujen ja onnistuneiden käytäntöjen vaihdon avulla tämän konferenssin tavoitteena on vahvistaa naisia ​​kaikilla aloilla, edistää sukupolvien välistä muutosta ja tasoittaa tietä oikeudenmukaisemmalle tulevaisuudelle.

Samankaltaiset artikkelit