ESG Investing in India: Voittojen ja kestävyyden tasapainottaminen kehittyvillä markkinoilla

ESG Investing in India: Balancing profits with sustainability in the emerging market

Environmental, Social and Governance (ESG) nousi erinomaiseksi strategiaksi ympäristötavoitteiden kohdistamiseksi taloudellisiin tavoitteisiin. Se edistää lopulta maan kohenemista. Intian osakemarkkinoiden yhteydessä ESG on saamassa hyvää pitoa. Tämä on seurausta jatkuvista valtion investoinneista ja kansalaisten lisääntyneestä kiinnostuksesta. Ihmiset ostavat ja valmistavat nykyään mieluummin asioita, jotka eivät ole pelkästään taloudellisesti kannattavia vaan myös ympäristön kannalta kannattavia.

Voittojen ja kestävyyden tasapainottamisen tavoitteena on saada yritykset muuttamaan toimintatapojaan. Globalisaatiota ja kasvua tapahtuu edelleen, mutta ei ympäristöä heikentämällä. Tämä on vaikuttanut merkittävästi myös osakemarkkinoihin. Ihmiset haluavat sijoittaa yrityksiin, jotka ottavat askeleen eteenpäin ympäristönsuojelussa.

Olipa kyse edistyneen teknologian sisällyttämisestä tai uusista ympäristölaeista, kaikki liittyy ympäristön suojeluun.

Intia on yksi kehitysmaista, joka tasoittaa tietä kohti kehittyneitä maita nopeimmalla mahdollisella tavalla. Tämä nopea tahti on tulosta Intian kansalaisten jatkuvasta työstä tavalla tai toisella. Intialaiset yritykset etsivät tapoja sovittaa taloudelliset tavoitteensa ympäristötavoitteiden kanssa. Nyt tavoitteena on tehdä Intiasta taloudellisesti ja ympäristöllisesti vakaa.

Jotkut ihmiset työskentelevät väsymättä uuden teknologian käyttöönottamiseksi, mutta jotkut investoivat mahdollisiin yrityksiin, joilla on visio kestävästä tulevaisuudesta. Intia pyrkii saamaan uusiutuvat energialähteet toimintaan, ja sijoittajat investoivat innokkaasti tämän vision omaaviin yrityksiin.

ESG-sijoittajat ottavat veronsa siihen, kuinka yritykset muotoilevat uudelleen strategioitaan mukauttaakseen voitot kestävän kehityksen kanssa. He etsivät aloitteita, jotka asettavat etusijalle energiansäästön, vihreän teknologian ja jätteiden vähentämisen, sähköisen jätteen käsittelyn ja ympäristömääräysten noudattamisen.

Sijoittaminen kestäviin käytäntöihin sitoutuneisiin yrityksiin ei ainoastaan ​​vastaa globaaleja ympäristötavoitteita, vaan myös valmistaa sijoittajia hyötymään kasvavasta vihreästä taloudesta.

Maan taloudellinen kestävyys määräytyy suuresti sen sosiaalisen vastuun perusteella. Intiassa yritykset tiedostavat aktiivisesti sosiaalisen vastuun tärkeyden ja ryhtyvät vastuullisiin toimiin sen täyttämiseksi. ESG-sijoittajat seuraavat tarkasti yritysten pyrkimyksiä täyttää sosiaaliset vastuunsa.

Tämä on yksi suurimmista syistä, miksi vähittäiskaupat ja institutionaaliset sijoittajat sijoittavat suuria rahaa blue chip -yrityksiin. Nämä yritykset noudattavat työlakeja ja työntekijöiden hyvinvointia ja työskentelevät yhteisön hyvinvoinnin puolesta. Olipa kyseessä sitten työsuhde-etujen antaminen hyvän summan antamisesta hyväntekeväisyyteen, kaiken kattaa suurin osa blue chip -yhtiöistä.

Tällä hetkellä keskisuuret ja pienet yhtiöt eivät ole jäljessä yhteiskunnallisten velvollisuuksiensa täyttämisessä. Työntekijöiden ja yhteisön tarpeiden priorisointi on kaikkien yritysten ensimmäinen askel kohti yhteiskuntavastuuta.

Yritykset, jotka osallistuvat aktiivisesti yhteisön kehittämishankkeisiin sekä monimuotoisuutta ja osallisuutta edistävät yritykset houkuttelevat todennäköisemmin ESG-investointeja. Nämä toimet eivät ainoastaan ​​paranna yrityksen mainetta, vaan auttavat myös varmistamaan pitkän aikavälin taloudellisen vakauden. Se edistää merkittävästi hyvän investointimäärän houkuttelemista vahvistamalla yrityksen julkisuuskuvaa.

Hallinto on kestävän yrityksen ja sen liiketoiminnan rakennuspalikka, ja sijoittajat keskittyvät entistä enemmän läpinäkyvyyteen, vastuullisuuteen ja yrityksen eettiseen käyttäytymiseen luotettujen sidosryhmiensä suhteen. Vahva hallintotapa nähdään erinomaisena suojana taloudellisia porsaanreikiä vastaan. Yritykset, joilla on hyvin määritellyt liiketoimintarakenteet, vastuullinen johtajuus ja erinomainen riskienhallinta, nähdään ylivoimaisina voimavaroina, jotka kestävät. ESG-sijoittajat arvioivat hallintomenettelyjä, kuten hallituksen monimuotoisuutta, johdon palkkioita ja osakkeenomistajien oikeuksia varmistaakseen, että heidän sijoituksensa ovat johdonmukaisia ​​ja täysin eettisten standardien mukaisia.

ESG:n Intiaan sijoittamisen areena on muuttunut, ja yhä useammat yritykset ovat ymmärtäneet, kuinka tärkeää on yhdistää kestävyys ja tuotot liiketoimintastrategioihinsa. BSE (Bombay Stock Exchange) ja NSE (National Stock Exchange) ovat kehittäneet ESG-indeksejä, jotka tarjoavat sijoittajille kriteerit pörssiyhtiöiden ESG-suorituksen arviointiin. Tämä edustaa liikettä Intian osakemarkkinoiden sijoitusympäristössä kohti kestävämpää ja vastuullisempaa.

Vastuuvapauslauseke: Tämä on kirjoittajan henkilökohtainen mielipide. Lukijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä rahoitussuunnittelijaan ennen sijoitusten tekemistä.

Samankaltaiset artikkelit