EPFO laajentaa korvausten automaattisen käsittelyn laajuutta – Pankki- ja rahoitusuutiset

EPFO

Pyrkiessään helpottamaan miljoonien jäsentensä elämää, Employees' Provident Fund Organization (EPFO) on nyt ottanut käyttöön automaattisen koulutuksen, avioliiton ja asumisen ennakkovaatimusten selvityksen, hallituksen tiedotteessa sanotaan.

Automaattinen korvausratkaisu otettiin käyttöön huhtikuussa 2020 sairauden ennakkomaksua varten. Mutta nyt tämä raja on korotettu 1 00 000 rupiaan aikaisemmasta 50 000 rupiasta. ”Tänä vuonna noin 2,25 miljoonan jäsenen (22,5 miljoonan) odotetaan saavan hyödyt tästä järjestelystä”, tiedotteessa sanotaan. Autokorvausratkaisussa korvaushakemus käsitellään automaattisesti IT-järjestelmässä ilman ihmisen väliintuloa.

Tilikaudella 2023-24 EPFO ​​selvitti noin 44,5 miljoonaa korvausta, joista yli 60 % (28,4 milj.) oli ennakkokorvauksia. Vuoden aikana ratkaistujen ennakkokorvausten kokonaismäärästä noin 8,95 miljoonaa korvausta ratkaistiin automaattisella tavalla, tiedotteessa kerrotaan.

Automaattisen selvityksen koko prosessi on IT-järjestelmäohjattu, mikä eliminoi ihmisen puuttumisen. Kaikki KYC-, kelpoisuus- ja pankkivahvistushakemukset käsitellään maksua varten IT-työkaluilla automaattisesti. Tämän seurauksena korvausten käsittelyn jaksotus lyhenee merkittävästi 10 päivästä tällaisten ennakkomaksujen osalta 3-4 päivään, tiedotteessa kerrotaan.

Autovaatimuksen laajentaminen asunto-, avioliitto- ja koulutustarkoituksiin sekä parantaminen auttaa suoraan monia jäseniä saamaan rahansa käyttöön mahdollisimman lyhyessä ajassa, mikä auttaa heitä olennaisesti saavuttamaan nopeasti koulutus-, avioliitto- tai asumisvaatimukset. Otettiin käyttöön 6. toukokuuta 2024 koko Intiassa, ja siitä lähtien EPFO ​​on hyväksynyt 13 011 tapausta Rs. 45,95 miljoonan euron arvosta tämä aloite tarjoaa nopeaa palvelua, tiedotteessa kerrotaan.

Samankaltaiset artikkelit