Digitaalinen tulevaisuus paljastui! Onko tekoäly vastaus Metaverse-käyttötapausten ohjaamiseen?

Global generative AI in Metaverse market is expected to clock 8.9 million by 2032

Fyysisen ja virtuaalisen maailman välinen kuilu näyttää umpeutuneen Metaversen tulon myötä. Viime aikoina myös tekoäly (AI) ja sen sovellukset ovat nousseet valokeilaan. Herää kuitenkin kysymys, kuinka näiden kahden teknologian välinen integraatio voi auttaa muokkaamaan globaalia digitaalista maisemaa. ”Uskon, että tekoäly voi edistää Metaversea mahdollistamalla parempia asiakaskokemuksia ja oppimalla käyttäjien vuorovaikutuksesta Metaversen kanssa”, Kameshwaran Elangovan, yksi perustajista ja operatiivinen johtaja, GuardianLink, non-fungible token (NFT) -markkinapaikka, kertoi FE TransformX:lle. .

Markkinaasiantuntijat ovat ehdottaneet, että tekoälyn vaikutus Metaverseen voi auttaa personoinnissa, tietosuojassa ja työn automatisoinnissa. Sosiaalisen median LinkedInin mukaan tekoälyn rooliin Metaversessa kuuluu muun muassa avatarin muodostus, kolmiulotteisten (3D) chatbottien tarjoaminen, datasovellusten ymmärtäminen. Alusta mainitsi myös, että lisääntynyt käyttäjien vuorovaikutus virtuaalitodellisuuden (VR) kanssa mahdollistaa korrelaation tekoälyn ja Metaversen välillä, mikä voi luoda liiketoimintamahdollisuuksia oppimisen, viihteen ja työllisyyden ympärille. Teknologiaan perustuvan alustan Calsoft Inc:n tiedot osoittivat muita tekoälyn sovelluksia Metaversessa, jotka ovat tekoälyä IT-toiminnoille (AIOps), kattavat käyttöliittymät (UI) ja ylivoimaiset älykkäät sopimukset.

”Kehittyneiden algoritmien ja koneoppimisen avulla tekoäly voi antaa Metaverselle mahdollisuuden mukautua, personoida ja parantaa käyttökokemuksia. Tekoälyohjattu reaaliaikainen kielenkäännös voi edistää maailmanlaajuista vuorovaikutusta, kun taas älykäs sisällön kuratointi voi räätälöidä kokemuksia yksilöllisten mieltymysten perusteella”, Navdeep Sharma, Web3.0-integroidun alustan ReelStarin toinen perustaja, korosti.

Markkinapohjaisen tutkimusalustan Tech Market Reportsin arviot osoittivat, että globaalin generatiivisen AI:n Metaverse-markkinoilla odotetaan olevan 428,9 miljoonaa dollaria vuoteen 2032 mennessä, jolloin vuosikasvu on 31,5 % vuosina 2023–2032. Vuoden 2023 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana globaali luova tekoäly Metaverse-markkinoilla kasvoi 15 % ensimmäisellä neljänneksellä, 20 % toisella neljänneksellä ja 25 % kolmannella neljänneksellä. Ymmärrettyjen tietojen mukaan suurin generatiivisen tekoälyn veturi Metaversessa on Pohjois-Amerikka, jonka jälkeen tulevat Eurooppa ja Aasian ja Tyynenmeren alue. Raporttien mukaan generatiivinen tekoäly Metaverse-markkinoiden maakohtaisesta liikevaihdosta vuonna 2023 on 35 % USA:ssa, 15 % Saksassa, 10 % Australiassa, 10 % Japanissa, 60 % Pohjois-Amerikassa, 40 % Euroopassa ja 5 %. Yhdistyneen kuningaskunnan puolesta. Kryptovaluuttojen seurantaalustan BanklessTimesin raportti on ennustanut, että Metaverse-käyttäjien kokonaismäärä ylittää 600 miljoonaa vuoteen 2026 mennessä generatiivisen tekoälyn vaikutuksen vuoksi.

Vuodelle 2023 Metaverse-pohjaisten teknologioiden kehittämisessä työskentelevät yritykset ovat muun muassa Microsoft, Meta, Roblox, Decentraland, Epic Games, Nvidia. Esimerkiksi Metan generatiivisen tekoälyn käyttö synnyttää käyttötapauksia, kuten generatiivista mainontaa, kuvien luomista, generatiivisia tekoälypohjaisia ​​chatbotteja ja luonnollisen kielen luomista. Kulujen osalta verkkojulkaisuyhtiö Medium totesi, että muun muassa tekoälyn, AR:n ja VR:n kaltaiset tekniikat voivat sisältää 10 miljoonan dollarin ylimääräiset Metaversen kehittämiseen liittyvät kustannukset. Tekoälysovellusten käyttöönotto mm. sisällön kehittämisen ja personoinnin takia voi lisätä Metaversen kehityskuluihin 100 000–500 000 dollaria.

Ohjelmistoyhtiö Suffescom Solutions ilmoitti vuonna 2023, että tekoälyyn liittyvät kustannukset voivat alkaa 900 dollarista ja voivat nousta 300 000 dollariin, kun taas Metaversen osalta ne voivat vaihdella sadasta tuhansista dollareista miljooniin digitaalisen muunnosyrityksen Vegavid Technologyn määrittelemällä tavalla. . Lisäksi tulevaisuuden ennusteet osoittavat, että tekoälyn tukema Metaverse voi muuttaa ihmisten vuorovaikutusta. Markkinatutkimus on kuitenkin osoittanut, että tekoälyn ja Metaversen katsotaan olevan syntymässä. Yksityisen yliopiston Harvardin yliopiston raportin näkemykset osoittivat, että vuonna 2030 tekoälysovellukset vaikuttavat muun muassa terveydenhuoltoon, koulutukseen, viihteeseen, koti- ja palveluroboteihin sekä liikenteeseen. Mark Zuckberg, yksi Meta Platformsin perustajista ja toimitusjohtaja, Metaversen yleiskäyttö voi kestää viidestä kymmeneen vuotta.

”Odotan tekoälyn luoman sisällön sulautuvan ihmisten luomaan sisältöön ja rikastuttavan virtuaaliympäristöjä. Tekoälyvetoisten innovaatioiden kehittyessä Metaversen pitäisi olla osoitus ihmisen luovuuden ja tekoälyn fuusiosta”, Shrikant Bhalerao, lohkoketjupilviyrityksen Seraclen perustaja ja toimitusjohtaja, totesi.

Samankaltaiset artikkelit