Ajattele uudelleen retrospektiivinen GST e-pelaamisessa

gst

Intian verkkopeliteollisuus on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisen vuosikymmenen aikana, mikä johtuu pääasiassa älypuhelimien ja internetin lisääntyneestä käyttöönotosta. Huimaa 20 %:n kasvuvauhtia alan tulontuotantopotentiaali on kiinnittänyt poliittisten päättäjien ja sääntelijöiden huomion, mikä tasoittaa tietä useille sääntelykehyksille.

Viimeisin e-pelaajien kohtaama sääntelyvaikutus koskee Goods & Services Tax (GST) -rintamaa. GST-neuvosto päätti viimeisessä kokouksessaan luokitella verkkopelaamisen vedonlyönti- ja uhkapelitoiminnan tasolle ja asettaa siitä korkeamman maksun, joka on tyypillistä tavaroiden ja palvelujen syntikategorialle. Siten kaikkia online-pelaamista – olipa kyse rahapelaamisesta, online-kasinoista, urheiluvedonlyönnistä tai taitoon perustuvista peleistä, kuten online-shakki tai rommi – on kohdeltava samalla tavalla ja verotettava samalla verokannalla. Ennen tätä GST-neuvoston päätöstä teollisuus oli katsonut, että jotkin sähköiset pelit oli luokiteltava taitopeleiksi, ja vain veloitetuista alustamaksuista peritään 18 % GST.

Muutoksella on 50. GST-neuvoston suositusten mukaisesti laajennettu arvopohjaa, josta 28 %:n verokanta peritään; se sisältää nyt peliyhtiölle talletetun bruttoarvon. Se on aiheuttanut väreilyä online-peliteollisuudessa, joka uskoo koron ja pohjan olevan kohtuuttoman korkea ja vaikuttaa alan tulevaisuuden näkymiin. Harkitse tavallista vaniljaa sähköisen pelin skenaariota – online-shakkipeliä – jossa pelaaja A ja pelaaja B lahjoittavat kumpikin 100 rupiaa, jolloin voittaja saa 200 rupiaa. Muutoksen vaikutus tarkoittaa, että rahan talletushetkellä voittopooli pienenee 144 rupiaan. Ihannetapauksessa peliyhtiö veloittaisi nettovoitoista 10 % palkkion ja 30 %:n lähdeveron; voittopooli kutistuu entisestään 120 rupiaan. Toisin sanoen pelaaja ottaa nyt riskin 100, with the hope of winning20 – arvoton riski-hyöty tulos!

Suurin huolenaihe on kuitenkin edelleen muutoksen vaikutuksista. Vaikka GST-muutos näyttää ensi näkemältä olevan huomattava muutos järjestelmään, lainsäätäjät ovat nimenneet sen ”selventäväksi”, mikä viittaa takautuvaan soveltamiseen. Toisin kuin aineellisella muutoksella, selventävän muutoksen tarkoituksena ei ole muuttaa lakia olennaisesti, vaan ainoastaan ​​selventää sitä. Korkein oikeus on selventänyt, että jos määräys/muutos on suhteessa alkuperäiseen sääntöön, se lakkaa olemasta ”selventävä” tai ”selvittävä”. Tämä perustuu periaatteeseen, että tällaisilla selventävillä säännöillä on luonnostaan ​​valta muuttaa alkuperäistä sääntöä. Vaihtoehtoisesti tarkistukset, joilla pyritään luonteeltaan ja tarkoitukseltaan poistamaan epäilyjä tai oikaisemaan ilmeinen lakivirhe, ovat yleensä selventäviä ja niitä sovelletaan takautuvasti. Lakitulkinnan periaatteesta katsottuna äskettäin tehty muutos, jonka mukaan pelaajien tallettama summa verotetaan kokonaisuudessaan, on olennainen lakimuutos, eikä sitä voida pitää selventävänä. Se synnyttää uuden vastuun, jota ei ole koskaan esitetty aikaisemmassa laissa tai sen tulkinnassa. Yhtä tärkeää on huomata, että Karnatakan korkein oikeus hylkäsi hiljattain hallituksen tulkinnan verkkopelaamisesta Gameskraft-tapauksessa. Tietysti valitus on tehty korkeimpaan oikeuteen.

GST-neuvosto on heikentänyt havaittavia eroja ”taitopelien” ja ”onnenpelien” välillä poiketen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä, joka on kehitetty viiden vuosikymmenen aikana. GST-osaston tutkintaosasto on antanut ilmoituksia alan toimijoille heinäkuulta 2017. Mahdollinen GST-kysyntä ylittää joissain tapauksissa yrityksen koko nettovarallisuuden.

Intia on jo saanut osansa verolainsäädännön takautuvan muutoksen kieroutuneesta tuloksesta ja sen vaikutuksista sijoitusilmapiiriin pitkittyneiden oikeudenkäyntien ansiosta. Vielä vuonna 2021 Intia peruutti tervetulleeksi takautuvasti muutokset offshore-välillisiin myyntivoittojen siirtoihin, jotka tunnetaan surullisen nimellä ”Vodafone-veromuutos”. Päättäjät olivat vakuuttaneet, että uusia takautuvasti muutoksia ei tehdä.

Olisi ollut viisasta odottaa korkeimman oikeuden tuomion lopputulosta sen sijaan, että kiirehtisi säätämään sitä, myös takautuvasti. Valtava halu kerätä arvonlisäveroa aiemmista tapahtumista on varmasti asettanut pelialan taloudellisen elinkelpoisuuden kyseenalaiseksi, sillä osa pelaajista on joutunut konkurssiin. Veronkannon tavoitteen ja kasvavan teollisuuden tukemisen tasapainottaminen on varmasti tarpeen.

Kirjoittajat ovat R = vastaavasti toimitusjohtaja ja yhteistyökumppani, BMR Legal
Näkemykset ovat henkilökohtaisia

Samankaltaiset artikkelit