DA-vaellus pankkityöntekijöille: Touko-heinäkuun rakkausraha julkistettu! Mikä on uusin päivitys 5 päivän työstä?

DA hike for bank employees: Dearness allowance for May-July 2024 announced! What's latest update on 5-day working?

DA-vaellus PSU-pankin työntekijöille: Jo seuraavana päivänä, kun Narendra Modin BJP:n johtama NDA-hallitus otti vallan, julkisen sektorin pankkien työntekijät saivat hyviä uutisia. Pankkityöntekijöiden aarrepäiväraha (DA) on tarkistettu 15,97 prosenttiin kolmen kuukauden ajalta toukokuusta heinäkuuhun 2024.

Indian Banks' Association (IBA) ilmoitti 10. kesäkuuta kiertokirjeessään pankkien työntekijöiden DA-muutoksesta.
Kiertokirjeessä todettiin, että ”työntekijöille ja virkamiehille maksettava aarrepäivä touko-, kesä- ja heinäkuussa 2024 on 15,97 prosenttia palkasta.”

”8.3.2024 päivätyn 12. kahdenvälisen sovinnon lausekkeen 13 ja 08.03.2024 päivätyn yhteisilmoituksen lausekkeen 2 (i) osalta työntekijöille ja virkamiehille maksettavan korvauksen määrä touko-, kesä- ja heinäkuulta. 2024 on 15,97 % palkasta (0,01 % muutos DA:ssa 'palkalla', kun CPI 2016:n joka toinen desimaali on 123,03 pisteen muutoksesta), IBA sanoi yhteisessä muistiossa.

DA-vaelluslaskelma

Teollisuuden työntekijöiden koko Intian kuluttajahintaindeksi (2016 = 100) maaliskuussa 2024 päättyneeltä vuosineljännekseltä on seuraava:

Tammikuu 2024 – 138,9

Helmikuu 2024 – 139.2

Maaliskuu 2024 – 138.9

Yllä olevien keskimääräinen CPI on 139. Vastaavasti pisteen 123,03 ylittävä määrä on 15,97 (139-123,03). Edellinen neljännesvuosittainen kuluttajahintaindeksi oli 138,76. Touko-, kesä- ja heinäkuussa 2024 on siis 0,24 pisteen korotus. Yhteismuistiossa kerrottiin myös, että julkisen sektorin pankkien työntekijöille otetaan käyttöön uusi palkkataulukko DA:n yhdistymisen jälkeen ja 8088 pistettä vastaava lisäkuorma.

Yhteisen muistion mukaan ”Sovellettavalla 3,22 prosentin painolla peruspalkan tosiasiallinen painotus 30,38 prosentin hoitorahan yhdistämisen jälkeen on 4,20 prosenttia.”

PSU-pankin työntekijöiden palkankorotus

Julkisen sektorin pankkien (PSU) työntekijöiden palkkaa korotettiin 17 prosentilla maaliskuussa 2024. Virkailijoiden palkantarkistusta koskevan yhdeksännen yhteisen huomautuksen mukaan palkankorotuksen (palkkakupongin) kokonaismäärä oli yli 8 284 miljoonaa rupiaa, mikä on 17 % julkisen sektorin pankkien perustamismenojen palkkalaskelman kustannusosuudesta.

Yhteisessä muistiossa sanottiin, että ”CAIIB:n (CAIIB Part-II) läpäisseet virkamiehet ovat oikeutettuja kahteen palkankorotukseen 1.11.2022 alkaen.” Lisäksi siinä todettiin: ”Uusi palkkaasteikko vaihtelee 48480 rupiasta 173860 rupiaan ja kattaa kaikki asteikot asteikosta I – VII 1.11.2022 alkaen.”

Päivitys 5 päivän työskentelyyn

Pankkien työntekijöiden 5-päiväinen työviikko on pankkien ammattiliittojen pitkäaikainen vaatimus. Maaliskuussa 2024 tehdyn yhteisen muistion mukaan ammattiliitot vaativat, että kaikki lauantait ja sunnuntait ovat työntekijöiden vapaapäiviä. Tästä kuitenkin odotetaan vielä hallituksen ilmoitusta. Siihen asti kun hallituksen puolelta selkeys tulee, työntekijöiden nykyiseen työaikatauluun ei tule muutoksia. Uudistetut työajat otetaan käyttöön vasta hallituksen ilmoituksen jälkeen. IBA ja pankkiliitot ovat kuitenkin hyväksyneet ehdotuksen pankin työntekijöiden 5 päivän työstä.

Samankaltaiset artikkelit