Yhden tekijän indeksien ymmärtäminen ja niiden edut sijoitusrahastosijoittajille

single factor index

Intian rahoitusmarkkinat ovat osoittaneet viime vuosina huomattavaa joustavuutta, jopa maailmanlaajuisessa makrotalouden ympäristössä, joka on täynnä epävarmuutta. Tämän sietokyvyn voidaan katsoa johtuvan Intian talouden vahvuudesta ja suotuisista poliittisista toimista, joilla pyritään saavuttamaan kunnianhimoinen tavoite 5 biljoonan dollarin BKT:sta. Tämän seurauksena kotimaiset sijoitukset rahoitusmarkkinoille ovat lisääntyneet, ja kuukausittaiset Systematic Investment Plan (SIP) -virrat sijoitusrahastoihin ovat yli 15 000 INR, ja vähittäissijoittajien virta on kasvanut.

Kun markkinat kypsyvät ja laajenevat, niillä on taipumus tehostaa hinnoittelutietoja ja pyrkiä heijastamaan osakkeiden käypää arvoa. Tämä kehitys on synnyttänyt ilmiön, joka tunnetaan nimellä ”indeksisijoittaminen”, kun todennäköisyys, että aktiivinen johto ylittää vertailuindeksit, pienenee. Tämä muutos oli erityisen ilmeinen Intian markkinoilla noin viisi vuotta sitten, kun vuonna 2018 suurten yhtiöiden osakkeet ohjasivat markkinoiden kehitystä, mikä johti siihen, että yli 90 % sijoitusrahastojärjestelmistä tuotti heikommin vertailuindeksejä, kuten Nifty ja Sensex. Tämä johti pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) ja indeksirahastojen syntymiseen, kun sijoittajat alkoivat keskittyä yhä enemmän ”Alfaan” tai rahastojen tuottoon, jotka ylittivät kohdeindeksit.

Nifty- ja Sensex Funds -rahastojen kasvavan suosion myötä rahastotalot, kuten Navi, ja nousevat toimijat, kuten Zerodha, ovat sijoittuneet strategisesti indeksisijoitustilaan, mikä heijastaa Vanguardin kaltaisten alan jättiläisten kehityskulkua kehittyneillä markkinoilla.

Intian kasvavassa indeksisijoitusmaailmassa alakategoria on vähitellen noussut näkyvämmäksi – tekijäpohjaiset indeksisijoitukset. Vaikka tämä luokka on jo vakiinnuttanut jalansijan kehittyneillä markkinoilla yli 2 biljoonan dollarin omaisuudellaan, se on vielä lapsenkengissään Intiassa. Johtavat omaisuudenhoitoyhtiöt (AMC), kuten ICICI, UTI, Motilal ja Nippon India, ovat olleet tällä alalla ensimmäisten joukossa.

Ymmärtääksemme tekijäindeksien käsitteen meidän on keskityttävä ensisijaisesti yksitekijäindekseihin. Yhden tekijän indeksit ovat eräänlainen sijoitusväline, joka seuraa tietyn tekijän, kuten arvon, vauhdin tai koon, kehitystä. Nämä indeksit ovat merkityksellisiä sijoittajille, jotka haluavat altistua tietylle sijoitustyylille tai -strategialle, kuten arvosijoittamiseen tai momentumsijoittamiseen.

Yksitekijäindeksit luodaan soveltamalla samanlaista menetelmää kuin suosittuihin indekseihin, kuten Nifty. Esimerkiksi Nifty on rakennettu järjestämällä kaikki osakkeet niiden markkina-arvon mukaan ja valitsemalla 50 parasta osaketta. Tekijäperusteiset indeksit noudattavat vertailukelpoista lähestymistapaa, paitsi että ne keskittyvät osakeuniversumin tiettyyn ominaisuuteen. Esimerkiksi Nifty 200 Momentum 30 -indeksi ottaa huomioon ”Momentum”-tekijän, joka sisältää hintakehityksen analysoinnin viimeisten 6 ja 12 kuukauden ajalta Niftyn 200 parhaan osakkeen joukossa. Näistä 30 voimakkainta nousuvauhtia osoittavaa osaketta valitaan Momentum-indeksiin.

Samoin muut tekijäindeksit määritetään erityisten ominaisuuksien perusteella, kuten Arvo (sisältää osakkeita, joiden arvo on alhaisempi), Laatu (sisältää osakkeet, joilla on korkea kannattavuus ja vahva tase) ja Low Volatiliteetti (koostuvat osakkeista, joiden hintaliikkeet ovat vakaimmat). .

Sijoittajat voivat saada useita etuja tekijäperusteisista sijoituksista, mukaan lukien:

Tekijäperusteiset indeksit tarjoavat passiivisten sijoitusten edut, koska niitä säätelevät ennalta määrätyt säännöt. Samanaikaisesti nämä indeksit ovat aktiivisempia liikevaihdon suhteen tasapainotussääntöjensä vuoksi, mikä yhdistää säännöllisten mukautusten edut sääntöihin perustuvaan hallintoon inhimillisen ennakkoluulon vähentämiseksi. Esimerkiksi vaikka Nifty-indeksin liikevaihto on viimeisen vuoden aikana pysynyt teini-ikäisillä noin 15 prosentin tuotolla, Nifty Momentum -indeksin liikevaihto on ollut yli 100 prosenttia ja tuottanut noin 24 prosenttia.

Kun sijoittajat tutkivat yhä enemmän passiivisia sijoituksia, tekijäpohjaiset indeksit tarjoavat houkuttelevan hajautustavan yksilöllisten riskinottohalujen mukaan. Esimerkiksi konservatiiviset sijoittajat, jotka tyypillisesti suosivat Nifty-indeksiä, voivat sen sijaan harkita Nifty Low Volatility -indeksiä vähentääkseen riskialtistustaan.

Aktiiviset sijoittajat voivat käyttää tekijäindeksejä hallitakseen salkkujaan dynaamisesti markkinoiden suhdanteiden mukaisesti. Myrskyisillä markkinoilla matalan volatiliteetti- ja laatuindeksit voivat auttaa suojautumaan laskuriskeiltä, ​​kun taas nousevilla markkinoilla Value- ja Momentum-indeksit voivat mahdollisesti tuottaa alfaa nousujohteisesti.

Tasapainoiset sijoittajat, jotka etsivät vakautta yhdistettynä suorituskykyyn, voivat tutkia strategioiden yhdistelmää hyödyntääkseen eri tyylien etuja. Yhdistämällä matala volatiliteetti (alhainen riski-tuotto) Momentumiin (korkea riski-tuotto), voidaan luoda tasapainoinen salkku, joka tarjoaa osittaisen suojan heikentyneiltä puolilta, samalla kun se on valmis saamaan hyödyt ylösalaisin.

Faktoriindeksipohjaiset rahastot säilyttävät passiiviseen sijoittamiseen liittyvän kustannustehokkuuden ja tarjoavat allokaatiota alhaisemmalla kulusuhteella kuin aktiivisia rahastoja. Tämä auttaa luomaan optimoituja salkkuja sijoittajille ja minimoimalla kustannukset.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tekijäpohjaiset indeksit ovat lupaava kanava sijoittajille, jotka haluavat navigoida Intian rahoitusmarkkinoiden kehittyvissä maisemissa. Sekä aktiivisten että passiivisten lähestymistapojen vahvuuksia yhdistävä tekijäpohjaiset indeksit tarjoavat monipuolisen työkalusarjan hajauttamiseen, riskien hallintaan ja tuoton optimointiin dynaamisessa sijoitusympäristössä.

Kun tämä segmentti kasvaa ja kehittyy edelleen, sijoittajien olisi hyvä tutkia mahdollisia etuja, joita tekijäpohjaiset indeksisijoitukset voivat tuoda salkkuihinsa. Yksitekijäindeksiä käyttämällä sijoittajat voivat saada hajautettua altistumista tietylle tekijälle, mikä voi auttaa vähentämään riskejä ja parantamaan suorituskykyä.

Samankaltaiset artikkelit