Rahasi: Ota kaikki irti markkinoiden epävakaudesta

MFI portfolio, banking, banking news, MFI portfolio news

Kirjailija: Deepak Sood

Ihanteellinen tapa hallita volatiliteettia on salkun asianmukainen hajauttaminen ja sen jälkeen sijoittamalla rahaa vastakkaiseen sijoitusstrategiaan. Salkkujen hajauttaminen eri sijoitusstrategioihin ja omaisuusluokkiin, mukaan lukien kansainvälinen riski, vähentää volatiliteettiriskiä.

Tavoitteisiin perustuva sijoittaminen on toinen tapa vähentää salkun volatiliteettia. Sijoittaminen tiettyihin tavoitteisiin, kuten lasten koulutukseen, eläkkeelle jäämiseen ja asunnon ostamiseen, auttaa sinua ajoittamaan sijoituksesi ja siten valitsemaan oikean tuotteen, joka vastaa sijoittajan riskinottohalua.

Kansainvälinen sijoittaminen auttaa myös vähentämään markkinoiden epävakautta. Tuoreen raportin mukaan Intian osuus maailman markkina-arvosta on vain 3,6 prosenttia. Lisäksi valtioiden ja yritysten joukkovelkakirjat kansainvälisillä markkinoilla tarjoavat lisäedun salkkullesi.

Omaisuusluokkien monipuolistaminen
Keskellä huolta korkeista markkina-arvoista, jotkut kannattavat voittojen kirjaamista ja hajauttamista kohonneen volatiliteetin aikoina. Osakesijoitusten kohdistaminen velkasegmenttiin voi lieventää lyhyen aikavälin riskejä ja luoda vakautta.
Velkainstrumentit tarjoavat suhteellisen vakaan tuoton ja tulonmuodostuksen, mikä vähentää salkun riippuvuutta epävakaista osakemarkkinoista. Sijoittajien on kuitenkin tasapainotettava riskienhallinta kasvutavoitteiden kanssa ja haettava ammattitaitoista ohjausta taloudellisten tavoitteidensa ja riskinsietokykynsä mukaiseksi. Loppujen lopuksi salkun strategiset sopeutukset volatiliteetin keskellä tarjoavat mahdollisuuksia pitkän aikavälin taloudelliseen menestykseen.

Omaksu vastakkainen ajattelutapa
Vastakkaiset sijoittajat viihtyvät markkinoiden irrationaalisuudesta ja hyödyntävät mahdollisuuksia, kun markkinatunnelma poikkeaa perustodellisuuksista. He ylläpitävät rationaalista lähestymistapaa, ostavat, kun muut myyvät, ja myyvät, kun muut ostavat.

Lyhyesti sanottuna se korostaa aliarvostetun omaisuuden ostamisen ja yliarvostetun omaisuuden välttämisen tärkeyttä.

Keskeisiä piirteitä ovat kuri, kärsivällisyys ja riippumattomuus lauman mentaliteetista. Järjestelmällinen ja porrastettu sijoittaminen, joka näkyy rahastojen kautta lisääntyvässä markkinaosuudessa, vähentää volatiliteettia. Salkkujen vertaaminen muihin jättää huomiotta yksilölliset erot strategiassa, aikataulussa ja riskinottohalussa ja korostaa kärsivällisyyttä varallisuuden luomisen kannalta.

Tämä strategia pätee sekä osake- että lainasijoittamiseen. Markkinoiden epävakauden aikoina velkasijoittajat voivat strategisesti hyödyntää korkodynamiikkaa, luottoriskin arviointia ja yksityisiä luottosijoituksia navigoidakseen epävarmuustekijöissä ja hyödyntääkseen mahdollisuuksia. Koska korot ovat alttiita äkillisille muutoksille, sijoittajat voivat säätää salkun kestoa lieventääkseen mahdollisia tappioita tai hyödyntää muuttuvien tuottokäyrien tarjoamia mahdollisuuksia.

Korkomarkkinoiden niche-segmenttien, kuten yksityisten luottojen, tutkiminen ja johdannaisinstrumenttien, kuten optioiden tai luottoriskinvaihtosopimusten, käyttö riskienhallinnassa vahvistaa entisestään salkun kestävyyttä.

Kirjoittaja on vanhempi kumppani ja johtaja, Korkotulo, Alpha Alternatives

Samankaltaiset artikkelit