Miksi asuinkiinteistöt on yksi turvallisimmista sijoitusvaihtoehdoista Intiassa?

Why is residential real estate one of the safest investment options in India?

Selvittäessämme viime aikoja Intian asuntomarkkinat ovat nousemassa sijoittajien turvallisuuden majakaksi, mikä saa asuntomarkkinat loistamaan vakautta ja kasvua etsiville. Intian kiinteistömarkkinat kokivat vuonna 2023 ennennäkemättömän nousun, joka ylitti kaikki odotukset ja teki uusia ennätyksiä. Ostajat painottavat nyt enemmän asunnon omistamista vuokrajärjestelyjen sijaan.

Lok Sabhan vaalien tulokset 2024

Vuodelle 2024 odotetaan tulevan lupaava kuukausien edetessä, ja jatkuvasti kehittyvässä sijoitusmahdollisuuksien maisemassa asuinkiinteistöt Intiassa ovat korkealla vahvuuden ja luotettavuuden pilareina. Mikä on tilanne vuonna 2024? Kaikki tekijät osoittavat, että se on turvallinen sijoitus muihin omaisuusluokkiin verrattuna.

Huolimatta lähimenneisyyden globaalin kriisin asettamista haasteista, Intian asuinkiinteistöala on osoittanut huomattavaa joustavuutta. Varhaiset indikaattorit viittaavat siihen, että vuosi 2024 voi olla lupaava vuosi teollisuudelle, ja kysyntä kasvaa räjähdysmäisesti erityisesti kaupunkialueilla, joilla on korkea kehitys- ja infrastruktuuritrendi. Koska Intia on eturintamassa, kasvu on johtunut vahvoista talousindikaattoreista ja kysynnän johdonmukaisuudesta, mikä luo positiivisen ilmapiirin tärkeimmille rahoittajille.

Intialaiset asunnonostajat ovat myös muuttuneet intohimoisemmiksi ja heillä on halu nauttia ylellisestä elämäntyylistä. Selvityksen mukaan asuinkiinteistöjen odotetaan pysyvän kohtuuhintaisissa rajoissa ja osoittavan kolmen vuoden nousua vuonna 2024. Kaupungistumisen jatkuessa, vuokramarkkinoiden kasvussa ja tasaisesta hintojen noususta huolimatta kiinteistöala on osoittanut tasaista kasvua. Repokoron laskun odotetaan olevan normaalin vaihteluvälin sisällä, jolloin asuntojen korko pysyy pidempään ostajalle edullisella alueella. Bangaloren kaltaiset metrokaupungit näkisivät kohtuuhintaista luksusta, ja ihmiset olisivat edelleen tulorajassa ostaakseen asuntoja.

Intian kiinteistöala on kokemassa merkittävää kehitystä, joka johtuu suurelta osin maan keskiluokan nopeasta kasvusta sekä nopeasta kaupungistumisesta, joka ruokkii kohtuuhintaisten luksusasuntojen kysyntää 1. tason kaupungeissa. Tämä segmentti muodostaa Intian kiinteistömarkkinoiden perustan ja sen odotetaan jatkavan nousuaan. Tulojen nousu ja kasvava asuntojen tarve kaupunkialueilla ovat johtaneet suureen kaupungistumisprosessiin, joka on kaupunki-Intian kasvun keskeinen syy.

Kiinteistömarkkinat ovat olleet Intian kasvutarinan liikkeellepaneva tekijä. Maa oli paitsi nopeimmin kasvava talous, myös kiinteistöindikaattorit ennätystasolla. Jälkeenpäin katsottuna vuosi 2023 alkoi globaalilla inflaatiolla, joka uhkasi tulla täyteen lamaan. Inflaatiosta huolimatta kiinteistömarkkinat kehittyivät vuoden aikana vahvasti. Vahva lopputulos nähtiin eri puolilla kaupunkeja, ja kaupungit, kuten Bengaluru, johtavat markkinoita. Nämä luvut olivat aiemmin käsittämättömiä, ja tämä viittaa vahvaan kasvuvetoiseen kasvuun.

Markkinoiden valmistautuessa merkittävään harppaukseen tänä vuonna, asuinkiinteistöjen kysyntä kasvaa räjähdysmäisesti. On käynyt selväksi, että kiinteistömarkkinoilla on ollut merkittävää kasvua kaikkialla Intiassa, mukaan lukien uusien lanseerausten lisääntyminen ja kiinteistöjen myynnin kasvu. Ylivoimaisen korkean myynnin ja kukoistavan luksussegmentin vauhdittamana tämä antaa kehittäjille luottamusta, joka ohjaa toimitusputkea ja vahvistaa suurkaupunkikaupungit nopeiksi kiinteistöjen kuluttajiksi. Tämä tukee talouskasvua, vakaata korkotasoa ja kiinteistönomistuskäsityksen muutosta, jolloin kiinteistönomistus on taloudellisen tuen turvaverkko.

Intian kiinteistösektori, joka on keskeinen taloudelle ja tukee lukuisia toimialoja, odottaa jatkuvaa kasvua. Sellaiset tekijät kuin vahva bruttokansantuotteen kasvu, kaupungistuminen, tulojen kasvu ja hallituksen aloitteet sekä erilaisten kiinteistöjen kysynnän kasvu osoittavat kaikki valoisaa tulevaisuutta. Lupaavilla näkymillä se on edelleen yksi turvallisimmista sijoituskohteista sijoittajille tulevaisuudessa.

Vastuuvapauslauseke: Yllä esitetyt näkemykset ja tosiasiat ovat kirjoittajan omia. Ne eivät välttämättä heijasta Financialexpress.comin näkemyksiäLukijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä rahoitussuunnittelijaan ennen sijoitusten tekemistä.

Samankaltaiset artikkelit