Kuinka tekoäly muuttaa taloutta

AI assistant has dramatically reduced query resolution time

Maailmantaloudessa, mukaan lukien Intiassa, on tällä hetkellä valtava häiriö tekoälyn (AI) ilmaantumisen ansiosta. Tekoälyn potentiaali mullistaa eri toimialoja ja muuttaa maailmantalouden dynamiikkaa on hyvin todellinen.

Kuitenkin hyödyllisyydestään huolimatta tekoäly on herättänyt myös kiistaa. Tekoälyn kehittyessä ja yleistyessä Intiassa on kasvava huoli siitä, että se saattaa korvata ja syrjäyttää merkittävän osan työväenluokasta. Tämä pelko on käymässä käsin kosketeltavammaksi päivä päivältä. Esimerkiksi Goldman Sachsin maaliskuussa 2023 julkaisemassa raportissa arvioitiin, että tekoäly voisi korvata kolmanneksen ihmisten tekemistä sisällöntuotantotehtävistä. Tämä on selvä osoitus siitä, että Intian talous on muuttumassa nopeasti, eikä välttämättä parempaan suuntaan.

Yksi ensisijainen tapa, jolla ihmiset näkevät tekoälyn valtaavan talouden, on työn automatisointi. Tekoälyn kehittyessä se pystyy suorittamaan tehtäviä, jotka vaativat tällä hetkellä manuaalista työtä. Tämä asettaa työntekijät vaaraan, koska heidän ei enää tarvitse tehdä ikävää työtä. Olemme jo tottuneet olemaan vuorovaikutuksessa automaattisten viestien tai chatbottien kanssa todellisten ihmisten edustajien sijaan, kun yritämme muodostaa yhteyden yritykseen tai palveluun. Vaikka tämä voi tarjota mukavuutta asiakkaille, se maksaa henkilöstön asiakaspalvelun edustajien työpaikkansa.

Intian kaltaisessa kustannuskilpailukykyisessä taloudessa yritykset käyttävät todennäköisemmin tekoälyä leikatakseen toimintakustannuksiaan ja vähentääkseen henkilöstön tarvetta, ja olemme nähneet tästä äskettäin esimerkin Dukaanissa, kauppiaiden sähköisen kaupankäynnin alustassa. He esittelivät AI-chatbotin käsittelemään asiakastukikyselyitä, ja sen seurauksena heidän piti päästää irti 90 % tukihenkilöstöstään.

Dukaanin toimitusjohtaja Sumit Shah jakoi tämän päivityksen Twitterissä. Hänen mukaansa AI-assistentti on lyhentänyt kyselyn ratkaisemisaikaa dramaattisesti tunneista muutamaan minuuttiin. Shah mainitsi tämän päätöksen tarpeelliseksi, sillä asiakastuen kustannukset ovat pienentyneet noin 85 %. Tämä ei vaikuta pelkästään asiakaspalvelutehtäviin, vaan sillä on myös häiritseviä vaikutuksia käytännössä kaikilla talouden aloilla.

Futuristi Martin Ford ennustaa, että vain kolme alaa on täysin turvassa automaatiolta ja tekoälyltä: pitkälle kehitettyjä ihmissuhteita vaativat työt, korkeaa liikkuvuutta ja näppäryyttä vaativat työt sekä korkeaa aitoa luovuutta vaativat työt. Goldman Sachsin raportti osoittaa kuitenkin Fordin olevan väärässä, sillä tekoäly ottaa jo haltuunsa luovuutta vaativat työt, kuten sisällöntuotannon.

Tekoälyn vaikutusta työpaikkoihin kuvaavat edelleen Byjun viime vuonna tapahtuneet irtisanomiset. Sisältö-, ratkaisujen kirjoittamis- ja suunnittelutiimejä vähennettiin dramaattisesti tekoälyvaihtoehtojen hyväksi. Jopa kokonaisia ​​ryhmiä on hävitetty, kun tekoälymalleja integroidaan edelleen koulutusmoduuleihin. Ei olisi yllättävää, jos nämä mallit päätyisivät korvaamaan ihmisen tutorit kokonaan.

Lisäksi tekoälyn tuottama sisältö herättää huolta tekijänoikeusloukkauksista. Tekoäly tutkii Internetiä ja rakentaa tietokannan keräämällä ihmisten luojien jakamia tietoja ilman heidän suostumustaan ​​tai tietämättään. Nämä tiedot käytetään sitten uudelleen sisällön tuottamiseen, mikä on selkeä tekijänoikeuslain vastaista. Valitettavasti Intialla ei ole lainsäädäntöä tekoälyn tekijänoikeusrikkomusten hillitsemiseksi, mikä mahdollistaisi sen vallitsevan rehottaa ja varastaa ihmisten luojien työtä.

Toinen merkittävä taloussektori, johon tekoäly vaikuttaa Intiassa, on valmistus. Tekoälyohjatuilla roboteilla ja automatisoiduilla kokoonpanokoneilla varustetut älykkäät tehtaat ylittävät työntekijät ja auttavat yrityksiä vähentämään työllisyyttä ja työvoimakustannuksia. Tämän seurauksena tehdastyöntekijät menettävät työpaikkansa koneiden takia.

Tekoälyn kasvavaa läsnäoloa Intian työmarkkinoilla on käsiteltävä harkiten. Tekoälyn täyden potentiaalin hyödyntämiseksi ja sen kielteisten vaikutusten lieventämiseksi tarvitaan kattavat poliittiset puitteet. Uudelleenkoulutus ja työvoiman luominen kokonaan uusilla taidoilla on välttämätöntä. Jos emme omaksu ennakoivaa lähestymistapaa ja taistele tekoälyn mahdollisia kielteisiä seurauksia vastaan, vaarana on, että tekoälyn Leviathan nielee meidät kokonaisiksi.

Samankaltaiset artikkelit