Center voi myydä osuuksia viidestä PSB:stä, joiden julkisuus on alhainen – Banking & Finance News

psb, Central Bank of India, Indian Overseas Bank, Bank of Maharashtra, UCO Bank, Punjab & Sind Bank

Viralliset lähteet kertoivat FE:lle, että keskus voi luopua vähemmistöosuuksista viidessä julkisen sektorin pankissa (PSB), jos ne eivät täytä julkisen osakeomistuksen (MPS) vähimmäisvaatimusta.

Intian arvopaperi- ja pörssilautakunnan (Sebi) sääntöjen mukaan yrityksen MPS:n on oltava 25 % kolmen vuoden kuluessa listautumisesta. Hallitus asetti viimeksi elokuussa 2024 näiden viiden PSB:n – Central Bank of Indian, Indian Overseas Bankin, Bank of Maharashtran, UCO Bankin ja Punjab & Sind Bankin – MPS-normin noudattamisen määräajaksi.

”Vahvojen taseidensa ja paremman markkina-arvonsa ansiosta julkisyhteisöjä on pyydetty laatimaan oman pääoman hankintasuunnitelmansa MPS:n saavuttamiseksi. MPS:n tapaamisen jatkaminen ei voi olla toistaiseksi voimassa, koska se lähettää markkinoille väärän viestin”, eräs korkea virkamies sanoi.

Hallitus voi jälleen pidentää näiden pankkien määräaikaa vuodella MPS:n täyttämiseen, lähteet sanoivat. Jos jokin näistä pankeista ei tarvitse pääomaa, hallitus voi myydä vähemmistöosuuden niistä sopivana ajankohtana.

Tällä hetkellä Punjab & Sind Bankin julkinen omistusosuus on vain 1,75 %, Indian Overseas Bank 3,62 %, UCO Bank 4,61 %, Central Bank of India 6,92 % ja Bank of Maharashtra 13,54 %.

Hallituksen suuri omistus näissä pankeissa johtuu osittain hallituksen pääomansiirrosta tilikauden 17 ja 22 välisenä aikana auttaakseen niitä selviytymään taseeseensa kohdistuvasta stressistä, joka johtuu järjestämättömien saamisten (NPA) kasvusta.

Valtion omistusosuus neljästä pankista on yli 90 prosenttia. Punjab & Sind Bank 98,25 prosentilla, seuraavina Indian Overseas Bank (96,38 %), UCO Bank (95,39 %) ja Central Bank of India (93,08 %). Heidän on siis vaikeaa laimentaa 18 %:sta 23 %:iin Qualified Institutional Placements (QIP) -sijoitusten avulla saavuttaakseen MPS:n yksin vuoden aikana heidän saavutustensa mukaan.

”Publikoiden pääomanhankinta riippuu myös niiden pääomatarpeesta liiketoiminnan kasvattamiseen ja vakavaraisuusnormien täyttämiseen. Jos he eivät tarvitse lisää pääomaa, keskus voi rahallistaa osan omistusosuudestaan ​​näissä pankeissa auttaakseen pudottamaan valtion osuuden 75 prosenttiin”, toinen virkamies sanoi.

Hallituksen vähemmistöosuuksien myynti yleisradioissa lisäisi sen keskuksen ei-verollisia ja velkattomia tuloja.

Yleisradioyhtiöt ovat viime vuosina käyttäneet QIP-reittiä pääoman hankkimiseen hallituksen osuuden laimentamiseksi. Tämän vuoden maaliskuussa valtion ylläpitämä Union Bank keräsi 3 000 miljoonaa rupiaa QIP:n kautta, mikä auttoi pankkia nostamaan julkista omistusosuutta 23,01 prosentista 25,24 prosenttiin.

Pörssiyhtiöiden 25 prosentin MPS:n saavuttamisen aikajana oli vuonna 2013, mutta sitä jatkettiin valtionyhtiöiden osalta useita kertoja, koska ne eivät pyrkineet noudattamaan vaatimuksia. Keskus valtuutti vuonna 2021 vapauttamaan valitut julkisen sektorin yritykset 25 prosentin MPS-normista.

Toisin kuin julkisen sektorin keskusyrityksissä (CPSE), keskus ei investoinut vähemmistöosuuksia julkisiin televisioyhtiöihin antaakseen niille riittävästi liikkumavaraa hankkia pääomaa, jotta ne täyttäisivät vakavaraisuusvaatimukset liiketoiminnan laajentamiseksi ilman, että ne olisivat riippuvaisia ​​valtiosta.

Parantaakseen julkisyhteisöjen tilannetta niiden järjestämättömien varojen jyrkän kasvun vuoksi hallitus investoi lähes 3,5 biljoonaa rupiaa pääomaa ja toteutti useita hallintoon liittyviä uudistuksia tilikauden 17 ja 22 välillä. Yleisradioyhtiöt näkevät nyt vahvan kannattavuuden parannettuaan omaisuuden laatua.

Sisältöjen laatu on parantunut merkittävästi, kun julkisyhteisöjen NPA-suhde on laskenut maaliskuun 2018 huipusta 14,6 prosentista 3,87 prosenttiin 31. maaliskuuta 2023.

Hallituksen voimassa oleva uusi julkisen sektorin yrityspolitiikka sanoo selkeästi, että hallitus vähentää aikanaan pankkien määrää minimiin nykyisestä kahdestatoista.

IDBI Bankin, entisen julkisen sektorin pankin, ehdotettua myyntiä pidetään koetapauksena hallitukselle yksityistää julkisyhteisöt aikanaan.

Samankaltaiset artikkelit