Budjetti 2024: Kiinteistöt hakevat edullisia asuntoja, tsemppiä asunnon ostajille

Budget 2024: Real estate seeks affordable housing push, sops for homebuyers

Kun lähestymme vuosien 2024-25 välibudjettia, Intian kiinteistöala on kriittisessä käänteessä tasapainottaen poikkeuksellisen vahvan vuoden 2023 saavutuksia tulevien parlamenttivaalien kanssa. Asuntomarkkinat kasvoivat viime vuonna merkittävästi ja saavuttivat historiallisen ennätyksen sekä asuntojen myynnin että uusien lanseerausten osalta.

Kuitenkin alan nykyinen toivelista, joka sisältää pyynnöt teollisuuden asemasta ja yhden ikkunan hyväksynnästä, tulee esiin myös tänä vuonna.

Budjetti 2024 Live-päivitykset: Union Budget 2024 Live Streaming, FM Nirmala Sitharaman Budget 2024 Speech Live
Railway Budget 2024 -livepäivitykset: Indian Rail Budget 2024 -suoratoisto
Talousarvion 2024 tuloveropäivitykset: Tuloverotason muutos Vuoden 2024 talousarvion live-päivitykset
Vuoden 2024 budjetin osakkeet painopisteeseen: Unionin vuoden 2024 talousarvion vaikutus osakemarkkinoihin tänään

Näiden lisäksi ”toimiala odottaa huomattavia muutoksia erityisesti kuluttajien mielialan kohottamiseksi. Tuloverolain 24 §:n mukaisen asuntolainojen enimmäisvähennyksen nostaminen 2 000 ruplasta vähintään 5 000 ruplaan on ratkaisevan tärkeää. Tällä muutoksella on potentiaalia elvyttää asuntomarkkinoita”, sanoo Amrita Gupta, Manglam Groupin johtaja ja CREDAI Rajasthan Women’s Wingin perustajajohtaja.

”Muovattaessamme talousmaisemaa, älkäämme unohtako sukupuolinäkökohtien huomioon ottavan ja kestävän politiikan merkitystä, joka ei ainoastaan ​​vahvista talouttamme vaan myös antaa naisille mahdollisuuden menestyä positiivisessa ympäristössä. G20-Intian puheenjohtajuuskaudella syyskuussa 2023 annettuun Delhin julistukseen sitoutumisen myötä tasa-arvobudjetoinnin odotetaan kasvavan merkittävästi 30 prosenttia vuodessa. Samalla hallituksen tulisi keskittyä rakentamaan pitkän aikavälin suunnitelma kestävää tulevaisuutta varten”, Gupta lisää.

Intian asuntomarkkinat kasvoivat vaikuttavasti vuonna 2023 ja voittivat haasteet, kuten kiinteistöjen hintojen nousun ja korkeimmat korot kuuteen vuoteen. Näistä esteistä huolimatta kiinteistöjen kysyntä erityisesti luksus- ja toisen asunnon luokissa säilyi vahvana.

”Odotamme vuoden 2024 budjetin suosivan asunnon ostajia tukemalla alan jatkuvaa kasvua. Viimeaikaisen keskittymisen kohtuuhintaiseen asumiseen uskotaan jatkuvan myös tulevalla tilikaudella. Markkinoilla viime vuonna havaitun positiivisen kehityksen ylläpitämiseksi hallitus voi toteuttaa toimenpiteitä, kuten asuntolainojen enimmäisvähennyksiä ja vakaan korkoympäristön turvaamista. Nyt kun inflaatio on hallinnassa, toivomme repokorkojen pysyvän samana tänä vuonna. Tämä parantaisi merkittävästi näkymiä sekä asunto- että liikekiinteistömarkkinoilla ja loisi suotuisat puitteet jatkuvalle sektorin kasvulle”, sanoo Aditya Khushwaha, Axis Ecorp:n toimitusjohtaja ja johtaja.

Hallitus vaatii myös lisävauhtia kohtuuhintaisten asuntojen kehittämiseen.

Jetaish Gupta, yksi Adore Groupin perustajista ja johtaja, sanoo: ”Tässä budjetissa hallituksen tulisi tarkastella lähemmin kohtuuhintaisten asuntojen segmenttiä. Kiinteistömarkkinoiden auringonnoususegmentti, luokka kärsi myynnin laskusta pandemian aikana. Tällä hetkellä sen osuus asuntojen kokonaismyynnistä on vain 20 %, mikä on selvä ero pandemiaa edeltäneisiin päiviin, jolloin sen osuus myynnistä oli 40 %. Huolellisesti kuratoidun politiikan sysäyksen, verohelpotuksen ja verotuen avulla hallintoelinten on autettava alaa elpymään, koska se on avainasemassa kasvavan asuntokuilun kuromisessa.

Gurmit Singh Arora, Indian Plumbing Associationin kansallinen presidentti, sanoo: ”Kiinteistöt ovat epäilemättä vahvalla pohjalla ja segmentillä on mahdollisuus kasvaa voimakkaasti vuonna 2024. Sääntelyelimien ja hallitusten on kuitenkin myös otettava keskeinen rooli integroimalla kohtuuhintaisuus. ja pitkän aikavälin kestävyys. Intian kaupunkikeskukset kärsivät edelleen akuutista asuntopulasta, ja raporttien mukaan Intia tarvitsee vuoteen 2030 mennessä 25 miljoonaa lisätaloa kuilun kuromiseksi. Hallituksen on kuitenkin ryhdyttävä ennakoiviin toimiin tässä asiassa. Kohtuuhintaisen segmentin lainojen korkojen alentamisen lisäksi kohtuuhintaisuuden määritelmää tulisi muokata niin, että sen piiriin pääsee entistä useampi kotitalous. Kehittäjiä tulisi myös kannustaa paremmilla rahoitusvaihtoehdoilla, veroalennuksilla ja T&K-tuella. Tämä tekee kategoriasta kestävän pitkällä aikavälillä.”

Intian kiinteistöala on kasvanut tasaisesti, ja hallituksen on tarjottava poliittista sysäystä ja tukea, jotta teollisuudelle saadaan lisäpotkua. Sektorilla on kriittinen rooli taloudessa, ja sen osuus bruttokansantuotteesta on noin 8 prosenttia. Se on myös toiseksi suurin työllistäjä maatalousteollisuuden jälkeen, ja yli 200 oheistoimialaa luottaa siihen.

”Hallituksen tulee siis ryhtyä ennakoiviin toimiin kysynnän lisäämiseksi, kustannusten järkeistämiseksi ja sääntelyn pullonkaulojen vähentämiseksi. Tulevassa budjetissa hallintovirastojen tulisi harkita kiinteistöjen alan aseman antamista, mikä on pitkään odotettavissa, samalla kun pohditaan yhden ikkunan selvitystä, verohelpotuksia ja GST-rationalisointia. Tämä ei hyödyttäisi pelkästään kiinteistöalaa, vaan positiiviset vaikutukset leviäisivät myös muille asiaan liittyville toimialoille”, Motia Groupin johtaja LC Mittal sanoo.

Intian kiinteistösektori saavutti huippunsa vuonna 2023, kun myynti oli lähes 5 00 000 suurimmissa kaupungeissa, mikä kasvoi 31 % vuositasolla. Markkinoiden noususuhdanne jatkuu vuonna 2024 terveiden makrotaloudellisten näkymien, vakaiden lainakorkojen ja pirteän työmarkkinoiden tukemana.

”Hallituksen tulisi siis myös tukea kasvua järkevällä aloitteella. Yksi niistä voisi olla asuntolainan koronmaksun verohyvityksen nostaminen 5 000 rupiaan 2 000 rupiasta. Tämä houkuttelee aitoja asunnon ostajia ja lisää kysyntää. Samoin sen tulisi tarkastella muita parametreja, kuten repokorkojen alentamista, verohelpotuksia tarjoaville kehittäjille ja muiden vaihtoehtoisten projektirahoituslähteiden löytämistä”, ehdottaa Anurag Goel, Goel Ganga Developmentsin johtaja.

Hallituksen on myös tarkasteltava tarkasti sekä tarjontapuolta että kysynnän tekijöitä auttaakseen alaa kasvamaan edelleen ja vähentämään mahdollisia riskejä.

RPS Groupin johtaja Aman Gupta sanoo: ”Kysynnän lisäämiseksi sen tulisi harkita asuntolainakorkojen verohyvityksen lisäämistä, myyntivoittoveron alentamista ja korkojen alentamista edelleen EWS-segmenteissä. Vastaavasti kysyntäpuolen vahvistamiseksi sen pitäisi luoda vaihtoehtoisia rahastoja, vapauttaa maapankkeja uutta kehitystä varten, järkeistää GST-verojärjestelmää jne. Intian viranomaisten olisi myös edistettävä vihreitä ja kestäviä kiinteistöjä. Vihreästä kiinteistöstä voi tulla valtavirtaa vain, kun innovaatioita ja teknologioiden nopeampaa käyttöönottoa tuetaan keskitetysti.”

SILA:n johtaja Hari Kishan Movva sanoo: ”Asuntomarkkinoiden stimuloimiseksi on ratkaisevan tärkeää nostaa § 24:n asuntolainan korkoalennusta 2000 ruplasta vähintään 5 000 rupiaan. Tämä säätö voisi hyödyttää erityisesti budjettitaloja, joiden myynti laskee 20 % vuonna 2023 pandemian vuoksi. Vanhentuneet kannustimet, kuten verohelpotukset, ovat välttämättömiä kohtuuhintaisten asuntojen kannalta. Muuttaa kelpoisuusehtoja ottaen huomioon ministeriön määritelmän tulojen, omaisuuden koon ja hinnan perusteella. Säädä kaupunkikiinteistöjen hyväksyttäviä kustannuksia; esimerkiksi nostaa Mumbain budjettia 85 lakhiin. Tämä varmistaa valtiontukien ja alennettujen GST-kantojen laajemman saatavuuden ja käytön.”

Samankaltaiset artikkelit