SELITYS: Miksi Sebi hylkäsi nimityssäännön?

Based on feedback from market participants and to ease compliance and investor convenience, it has now decided to relax the nomination norms.

Markkinasäätäjä on sanonut, että demat-tilejä ja sijoitusrahastojen folioita ei jäädytetä, jos nimeämistiedot puuttuvat. Aiemmin se oli ohjannut yksittäisiä sijoittajia nimeämään edunsaajan tai jättämään opt-out-ilmoituksen 30. kesäkuuta 2024 mennessä. Akshata Gorde selittää u-käännöksen syyt

VUONNA 2021 Intian arvopaperi- ja pörssilautakunta (Sebi) oli kehottanut kaikkia yksittäisiä demat- ja sijoitusrahastofolion haltijoita jättämään nimitysvaihtoehdon tai nimenomaisesti jättäytymään pois 30.6.2022 mennessä. Säännön noudattamatta jättäminen olisi aiheuttanut seurauksena sijoittajien tilit jäädytettiin, eivätkä veloitustapahtumat olisi mahdollisia. Tavoitteena oli turvata sijoittajien edut ja tehostaa omaisuuden siirtoa tilinomistajan kuoleman varalta. Tämän toimenpiteen odotettiin estävän oikeudelliset riidat perillisten välillä ja varmistavan saumaton omistuksen siirtyminen, mikä lisää markkinoiden yleistä eheyttä ja tehokkuutta.

Alan sidosryhmien merkittävien painostuksen vuoksi määräaikaa pidennettiin kuitenkin kahdesti, viimeksi 30. kesäkuuta 2024. Tämän seurauksena yhtään tiliä ei ole toistaiseksi jäädytetty nimenomaan ehdokastietojen jättämisen vuoksi.

Markkinatoimijoiden palautteen perusteella ja helpottaakseen noudattamista ja sijoittajien mukavuutta, se on nyt päättänyt höllentää nimitysnormeja.

SÄÄNTÖ KOHTI useita haasteita, kuten saavutettavuus, hallinnollinen monimutkaisuus, teknologiapäivitykset ja henkilökohtaiset mieltymykset. Vanhemmat sijoittajat tai ne, jotka eivät pidä digitaalisista alustoista, kamppailivat noudattaakseen niitä. Tarve käydä välittäjien kautta tai käydä fyysisissä sivukonttoreissa lisäsi vaivaa. Pienemmillä välittäjillä ja sijoitusrahastotaloilla oli vaikeuksia päivittää järjestelmiään vastaamaan uusia vaatimuksia. Miljoonien tilinhaltijoiden nimitysten tai kieltäytymislomakkeiden käsittely vaati laajoja resursseja, mikä lisäsi kustannuksia. Jälleen, joillakin sijoittajilla ei ollut tai halusivat olla nimeämättä ehdokasta henkilökohtaisista syistä, kuten yksityisyyteen liittyvistä syistä tai ratkaisemattomista perheongelmista.

MARKKINASÄÄNTÄJÄ on nyt sanonut, että nimitystietojen toimittamatta jättäminen ei enää johda tilien jäädyttämiseen. Sijoittajat, joilla on fyysisiä arvopapereita, voivat nyt vastaanottaa maksuja ja palveluita lähettämättä nimeä. Nimeämisen puutteen vuoksi pidätetyt maksut, mukaan lukien osingot, korot tai lunastusmaksut, käsitellään nyt.

Kaikkien uusien sijoittajien on kuitenkin edelleen tarjottava nimitysvaihtoehto (paitsi yhteisesti pidetyt demat-tilit ja sijoitusrahastofoliot). Sebi on yksinkertaistanut nimitysmuotoa vaatimalla vain ehdokkaan nimen, osuuden ja suhteen hakijaan.

Lisäksi se on kehottanut talletusyhteisön osallistujia rohkaisemaan päivityksiä nimitysvalinnoista kahden viikon välein sähköpostilla ja tekstiviestillä. Lokakuun 1. päivästä alkaen näkyviin tulee ponnahdusmuistutus, kun kirjaudut demat- tai sijoitusrahastotileille.

Markkinatoimijoiden korostama LAAJA PALAUTE ja toiminnalliset vaikeudet sekä alan sidosryhmien jatkuvat edustukset saivat Sebin harkitsemaan sääntöä kokonaan uudelleen. Asiantuntijat uskovat, että Sebi pyrkii olemaan osallistavampi ja tunnustaa, että yksikokoinen lähestymistapa ei vastaa kaikkien sijoittajien erilaisia ​​tarpeita. Vanhemmat sijoittajat ja vähemmän tekniikkaa tuntevat joutuivat erityisen epäedulliseen asemaan alkuperäisen toimeksiannon vuoksi. Hallinnollinen taakka ja säännösten noudattamisesta aiheutuvat kustannukset olivat suhteettoman suuret etenkin pienempien yksiköiden kohdalla.

Säännön poistaminen vähentää toiminnan pullonkaulojen riskiä ja varmistaa vakaan ja tehokkaan markkinainfrastruktuurin. Sebi ymmärsi, että sääntö nykyisessä muodossaan asetti merkittäviä haasteita kaupankäynnin helppoudelle arvopaperimarkkinoilla.

Nimitystietojen toimittamatta jättämisestä aiheutuvien tilien jäädyttämismääräyksen hylkääminen vastaa sijoittajien ja markkinatoimijoiden huolenaiheisiin ja lisää yleistä luottamusta sääntely-ympäristöön. Tämä liike heijastaa

Sebin halukkuus mukauttaa sääntelykehystään käytännön näkökohtien ja sidosryhmien panoksen pohjalta. Se luo ennakkotapauksen joustavammalle ja reagoivammalle sääntelyvalvonnalle.

Välittäjät ja sijoitusrahastotalot voivat nyt keskittää resurssinsa muille kriittisille alueille ilman nimitysvaltuutuksen täytäntöönpanosta aiheutuvaa lisätaakkaa, mikä saattaa johtaa tehokkaampaan toimintaan ja parempaan palvelutarjontaan. Sebi saattaa kuitenkin edelleen tutkia vaihtoehtoisia toimenpiteitä samojen sijoittajansuojatavoitteiden saavuttamiseksi, mahdollisesti kattavamman ja rasittamattoman vaatimustenmukaisuuden tai vaiheittaisen täytäntöönpanon kautta.

Samankaltaiset artikkelit