Sebi ottaa porkkana ja tikku -reitin joukkovelkakirjalainoissa – Markkinauutiset

SEBI, stock exchange, Stock market

Syventääkseen joukkovelkakirjamarkkinoita Intian arvopaperi- ja pörssilautakunta (Sebi) otti torstaina käyttöön suuryrityksille suunnatut sopit, jotka ovat keränneet yli 25 prosentin osuuden oikeutetusta lainasta joukkovelkakirjareitin kautta.

Markkinasäätäjän kiertokirjeessä todettiin, että näitä LC:itä kannustetaan alentamalla sen velkainstrumenttien vuosittaista listalleottopalkkiota. Lisäksi yhtiön osuutta ydinselvitysrahastoon (CSF) pienennetään.

Viitekehys on käytettävissä 1.1.2024 alkaen tilivuonna tammi-joulukuun jälkeisille yrityksille ja 1.4.2024 huhti-maaliskuuta tilikaudelle käyttäville yrityksille.

Samaan aikaan LC:t, joilla on vajausta, estetään kannustamalla heitä maksamaan lisäosuus CSF:lle, lisättiin kiertokirjeessä.

Sebi on myös tarjonnut puitteet FY25:stä eteenpäin. Yritysten on siis täytettävä lainakiintiö kolmen vuoden peräkkäisenä ajanjaksona. Kolmen vuoden lopussa (T+2 vuoden viimeinen päivä), jos lainan ylijäämä on yli 25 %, yrityksillä on seuraavat edut.

Ensinnäkin vuotuista listautumismaksua alennetaan 2–10 % T+2:n lopussa. Toiseksi osuus yhteisön tukikehyksestä laskee 0,01 prosentista 0,05 prosenttiin. Maksun alennus riippuu normien täyttymisestä 0-15 % ja 75 % välillä.

Alijäämän tapauksessa ylimääräinen maksuvaje on 0,015–0,055 prosenttia 0–15–75 prosenttia. Vastaavasti on olemassa lisämenetelmä CSF:n lisäämiseksi.

Tätä sääntöä ei sovelleta listattuihin liikepankkeihin, joilla on tiettyjä arvopapereita tai velkapapereita tai ei-vaihtokelpoisia lunastettavia etuoikeutettuja osakkeita, jotka on listattu arvostetussa arvopaperipörssissä, joilla on vähintään 1 000 rupian suuruisia pitkäaikaisia ​​lainoja, avustuksia, talletuksia tai mitä tahansa muuta. varat, jotka on vastaanotettu Intian hallituksen ohjeiden tai ohjeiden mukaisesti ja joiden luottoluokitus on yli AA/AA+/AAA muun muassa.

Pörssejä on myös pyydetty laskemaan LC:ksi kelpuuttavien yritysten lukumäärä. Heidän on myös ilmoitettava LC:ille, jotta he voivat noudattaa ohjeita. Lisäksi pörssien on keskenään koordinoidusti laskettava kannustin tai epäkannustin FY ”T+2” viimeisenä päivänä.

Lisäksi selvitysyhtiöitä on pyydetty tekemään muutoksia ja ottamaan käyttöön tarvittava infrastruktuuri, jotta LC:t voivat noudattaa SGF:n kannustimia ja esteitä koskevia säännöksiä. Selvitysyhteisöjen on myös sovittava yhteen pörssien kanssa varmistaakseen, että LC:t noudattavat näitä säännöksiä.

Samankaltaiset artikkelit