Passiivinen sijoituspuomi nostaa ETF-rahastojen määrää

Many fund houses have been focusing on expanding their ETF portfolio over the last couple of years.

Viime vuosina suosioon nousseet Exchange Traded Funds (ETF) -rahastot muodostavat lähes 7 biljoonaa rupiaa eli 13 prosenttia Intian sijoitusrahastoalan hallinnoitavista varoista (AUM). Zerodha Fund Housen tutkimuksen mukaan tämä viittaa siihen, että yhä useammat sijoittajat valitsevat ETF:t ensisijaiseksi sijoitusmuodoksi.

Osake- ja velka-ETF-tilien määrä Intiassa on noussut vuoden 2017 5,33 miljoonasta 1,25 miljardiin vuonna 2023, mikä heijastaa ETF-rahastojen laajempaa hyväksyntää ja ymmärrystä vähittäissijoittajien keskuudessa”, tutkimus totesi. Tutkimuksen mukaan ETF-rahastojen kasvava suosio johtuu niiden alhaisemmista kustannuksista, hajautusetuista ja kaupankäynnin helppoudesta.

Monet rahastotalot ovat keskittyneet laajentamaan ETF-salkkuaan parin viime vuoden aikana. Intian sijoitusrahastojen yhdistyksen tietojen mukaan toukokuussa 7 yhdeksästä uudesta rahastotarjouksesta (NFO) oli joko indeksirahastoja tai ETF:itä.

Zerodha Fund Housen tutkimuksen mukaan ETF-rahastojen kaupankäyntivolyymi on noussut 17. tilikauden 26 139 miljoonasta rupiasta 1,84 biljoonaan 24:een. ”Tämä yli 600 %:n kasvu kuvastaa kasvavaa sijoittajien luottamusta ja ETF-markkinoiden kypsymistä Intiassa. Viimeisen vuoden aikana ETF-rahastojen kaupankäyntivolyymi on kasvanut merkittävästi, noin. 64 000 kruunua, se sanoi.

Kuitenkin 99 % ETF-rahastojen kokonaismäärästä tulee kolmelta indeksiltä – Nifty 50, Nifty Next 50 ja Nifty Midcap 150.

Kun yhä useammat sijoittajat tunnistavat ETF:ien edut, segmentin tulot ja hajautus lisääntyvät todennäköisesti. Passiivisen sijoittamisen trendin odotetaan jatkuvan vähittäissijoittajien vetämänä tulevina vuosina”, sanoi Vishal Jain, Zerodha Fund Housen toimitusjohtaja.

Samankaltaiset artikkelit