Pankit raportoivat 13 930 miljoonan petoksista tilikaudella 24, laskua 47 % – Banking & Finance News

bank frauds

Intian pankit ilmoittivat petoksista 13 930 miljardin arvosta 24. tilikaudella, mikä on 47 % vähemmän kuin edellisenä tilivuonna, Intian keskuspankin (RBI) FY24 vuosiraportissa todettiin torstaina. Petosten määrä kuitenkin nousi 23. tilikauden 13 564:stä 36 075:een – kasvua oli 166 prosenttia, raportin mukaan.

”Arvio pankkiryhmittäisistä petostapauksista viimeisten kolmen vuoden aikana osoittaa, että vaikka yksityisen sektorin pankit ilmoittivat suurimman mahdollisen määrän petoksia, julkisen sektorin pankit jatkoivat maksimaalista panosta petosten määrään”, RBI sanoi.

Petoksia on esiintynyt määrällisesti pääasiassa digitaalisten maksujen luokassa – sekä kortti- että verkkopankissa. Arvoltaan petoksia on raportoitu pääasiassa lainasalkussa.

Pieniarvoiset verkkokorttipetokset lisäsivät suurimman osan yksityisen sektorin pankkien ilmoittamien petosten määrään, kun taas julkisen sektorin pankkien petokset kohdistuivat pääasiassa lainasalkkuun. ”Analyysi vuosien 2022-23 ja 2023-24 petosten vuosikerrasta osoittaa huomattavan viiveen petoksen tapahtumispäivän ja sen havaitsemisen välillä”, keskuspankki sanoi.

Edellisillä tilikausilla tapahtuneiden petosten määrä muodosti 94 % 23 tilikauden ilmoitetuista petoksista. Vastaavasti 89 % tilikaudella 24 ilmoitetuista petoksista tapahtui arvoltaan edellisinä tilikausina.

RBI ilmoitti perustavansa kyberalueen 25. FY:llä parantaakseen pankkien kyberhäiriöiden reagointikykyä. Se lisää myös valvontavalmiuksia valikoimalla valvontateknologian datatyökaluja mikrodatan analytiikkaan ja muihin vastaaviin käyttötapauksiin, joissa käytetään tekoälyä ja koneoppimista Utkarsh 2.0 -alustan alla.

Samankaltaiset artikkelit