NHAI palaa BOTille ja valmistelee massiivisen 2,1 biljoonan rupian putken – Roadways News

National Highways Authority of India, NHAI, Jammu and Kashmir, Haryana, Punjab, Rajasthan, Telangana, Uttrakhand, Vision 2047, railways news, latest news,

Intian kansallinen moottoritieviranomainen (NHAI) on yksilöinyt 53 valtatiehanketta, joiden arvo on 2,1 biljoonaa rupiaa, jotka kehitetään Built Operate Transfer (BoT) -mallin avulla. Tämä merkitsee suurta muutosta resurssien tuottostrategiassa, kun pitkiä vuosia, kun yksityinen riskipääoma on ollut alhainen, nosti velkataakkaa erittäin korkealle.

BoT:n kautta kehitetään noin 5 214 km:n tiheästi liikennettä sisältäviä tieosuuksia. BOT-projektien enimmäismäärä (14) on Maharashtrassa. Niiden pituus olisi 522 kilometriä ja hinta 39 477 miljoonaa rupiaa. Uttar Pradeshissa tulee olemaan kuusi 1344 kilometrin pituista moottoritietä, joiden hinta on 50 333 miljoonaa rupiaa.

Jammu ja Kashmir, Haryana, Punjab, Rajasthan, Telangana ja Uttrakhand saavat kuusi uutta 490 kilometrin pituista valtatietä BoT:lle 15 600 rupian kustannuksilla. Andhra Pradeshissa ja neljä Biharissa kehitetään seitsemän hanketta, joiden kokonaiskustannukset ovat 28 027 miljoonaa rupiaa.

Neljä BoT-projektia Tamil Nadussa tuo mukanaan 26 061 miljoonan rupian investoinnin. Keskuksen Visio 2047 -suunnitelman mukaan on tarkoitus kehittää suuri määrä suurnopeuskäytäviä. NHAI:n lausunnon mukaan vankka julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus tiesektorin kehittämisessä on keskeinen rooli tämän vision toteuttamisessa.

Hallitus haluaa työntää BOTia suurella tavalla palauttaakseen yksityisen osallistumisen valtateiden rakentamiseen. BOT-mallissa toimiluvan voittaminen rakentaa ja käyttää moottoritietä, mikä säästää valtion resursseja. Kuitenkin myös BOT-mallissa on joissakin tapauksissa määräys jopa 40 prosentin pääomatuesta.

Vuosina 2007 ja 2014 valtateiden rakentamiseen käytettiin vain BOTia. Järjestelmään joutuneiden riitojen ja viivästysten myötä valtatien rakentamisen vauhti hidastui huomattavasti.

Vuosina 2018-19 ja 2019-20 BOT-mallille ei myönnetty tiekäyttölupaa. Viranomaisten mukaan BOTin kohtaamat ongelmat on ratkaistu ja urakoitsijat ovat valmiita tarjoamaan moottoriteitä uudelleen tämän mallin mukaisesti.

Viime vuosina hallitus on maksanut lähes kaikki valtatien rakentamisen kustannukset hybridieläkemallin (HAM) ja suunnittelun hankinnan ja rakentamisen (EPC) kautta. Tämä on johtanut NHAI:n budjettituen huomattavaan nousuun. Tänä vuonna budjetti tarjoaa NHAI:lle 1,62 miljoonaa rupiaa, kun se viime vuonna oli 1,41 miljoonaa rupiaa. Vuosina 2021-2022 NHAI oli saanut 57 081 rupiaa budjetista ja loput veloista. Vuosien 2022-23 budjetista lähtien NHAI ei saanut kerätä rahaa joukkovelkakirjoilla

BoT:n houkuttelevuuden lisäämiseksi BOT:n (Toll) mallitoimilupasopimuksessa (MCA) on ehdotettu muutoksia, joilla puututaan huolenaiheisiin ja poistetaan sidosryhmien korostamia tiesulkuja.

Ehdotetut muutokset sisältävät erilaisia ​​säännöksiä ristiriitaisuuksien poistamiseksi, kuten irtisanomiskorvausten määrittäminen, käyttöoikeuskauden muutokset, jotka perustuvat todelliseen liikenteeseen (PCU) vs tiemaksullisiin ajoneuvoryhmiin, todellinen liikenne, joka ylittää suunnitellun kapasiteetin uudelleenkäytettäväksi, ja korvaukset viivästymisistä osa viranomaista sekä ylivoimainen este aiheuttavat selkeästi määritellyt irtisanomismaksut ennen projektin päättymistä uudella takaisinostosäännöksellä, jos kyseessä on lisätulli/kilpaileva tie.

Samankaltaiset artikkelit