Mumbai, Delhi ja Bangalore raportoivat 80 prosenttia velkarahoituksesta viimeisen viiden vuoden aikana

Mumbai, Delhi ja Bangalore raportoivat 80 prosenttia velkarahoituksesta viimeisen viiden vuoden aikana

Intian kiinteistösektorilla on velkarahoitusmahdollisuus noin 14 lakh crore seuraavan kolmen vuoden aikana, korostaa kiinteistöyhtiö JLL:n ja Propstackin raportissa.

Raportissa korostettiin myös, että kiinteistöalan kokonaisvelkasanktiot olivat vuosina 2018-23 9,63 miljoonaa miljoonaa euroa.

Raportissa todettiin, että kiinteistömarkkinoilla on hyvät mahdollisuudet lainanantajille. Se sanoi, että mahdollisuuksia on kahdella ensisijaisella markkinasegmentillä, rakentamisen rahoitus tai pitkäaikaiset velat ja vuokravuokra-alennus, joiden molempien odotetaan kasvavan hyvin kaudella 2024-2026.

Kun analysoitiin sanktioitujen velkojen määrää seitsemässä suurimmassa kaupungissa, Mumbai, NCR ja Bangalore muodostivat 80 prosenttia viimeisten viiden vuoden aikana sanktioiduista veloista.

Lue myös | Hertz aloittaa 750 miljoonan dollarin velan myynnin Bolsterin taseeseen

”Mumbain kaltaisilla kilpailluilla markkinoilla velkarahoitus pääomitetaan hankkeiden nopeamman toteuttamisen ja nopean läpiviennin vuoksi vallitsevien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Tämä antaa myös kehittäjille mahdollisuuden parantaa skaalautuvuuttaan ja markkina-arvoaan. Velkarahoitus stimuloi taloudellista toimintaa ja luo työpaikkoja. , ja vähentää asuntopulaa metropoleissa, kuten Mumbaissa, se sisältää myös riskejä”, sanoi Niranjan Hiranandani, Hiranandani Groupin puheenjohtaja ANI:lle.

Hän lisäsi edelleen ”Kasvava taloudellinen vipuvaikutus ja korkojen epävakaus edellyttävät varovaista taloushallintoa. Kehittäjien on strategisesti kohdennettava resurssit ja pysyttävä valppaina ylläpitääkseen kasvua ja hyödyntääkseen kasvavaa kysyntää”.

Asuntomarkkinoiden velkakysyntä yltää lähes tasolle 4,3 lac crore vuoteen 2026 asti. Raportissa todettiin lisäksi, että Intian kiinteistörakennusmarkkinoiden, jotka sisältävät muita omaisuusluokkia, kuten A-luokan kaupalliset toimistot, korkealaatuiset ostoskeskukset, varastopuistot ja datakeskukset, ennustetaan yhdessä kokevan 35–40 sentin kasvukaari samalla ajanjaksolla.

Lue myös | Morgan Stanley lyö vetoa Intian infrastruktuuribuumiin näillä neljällä osakkeella

Rakennusrahoitusta Intiassa hallitsee asuntosektori, jonka osuus markkinoista on noin 70 prosenttia. Asuntorakentamisen kokonaisvelkavaatimuksen ja sanktioidun velan välillä on kuitenkin edelleen merkittävä ero, mikä viittaa markkinoiden vajaakäyttöiseen potentiaaliin.

Lisäksi LRD-markkinoiden (Lease Rental Discounting) kaupallisessa segmentissä odotetaan ylittävän 800 000 INR:n arvon vuoteen 2026 mennessä. Vahvan kysynnän ja kestävän kehityksen toimenpiteiden myötä LRD-potentiaalin odotetaan kasvavan pelkästään liiketoimistosegmentissä. 30 prosenttia seuraavan kolmen vuoden aikana.

Haasteet, kuten IL&FS:n ja NBFC:n (Non-Banking Financial Companies) kriisi vuonna 2018 ja pandemian vaikutukset vuonna 2020, aiheuttivat kuitenkin velkamarkkinoiden hidastumisen. Kiinteistömarkkinoiden elpyminen vuodesta 2021 eteenpäin on kuitenkin luonut uusia mahdollisuuksia sekä lainanantajille että lainanottajille.

Lue myös | Sebi vahvistaa JM Financialin julkisen velkakiellon

Raportissa korostettiin Intian kiinteistösektoria tärkeänä tekijänä maan BKT:n kasvussa, mikä ennustaa merkittäviä lainanantajia näillä nousevilla markkinoilla.

Selvitys osoitti, että pankkisektorin osallistuminen on kasvanut ja sen osuus vuonna 2023 sanktioidusta kokonaisvelasta on 70 prosenttia ei-pankkisektoriin verrattuna.

Kiinteistöalan uudistukset, kuten maksukyvyttömyys- ja konkurssilaki (IBC), ovat herättäneet luottamusta sekä julkisen että yksityisen sektorin pankeissa.

”Intian kukoistavalla kiinteistöalalla lainanantajilla on loistava tilaisuus hyödyntää vauhtia. Viimeaikaiset muutokset, kuten RERA (Real Estate Regulatory Authority), GST ja REITs (Real Estate Investment Trust), ovat avanneet lisää lainanantajien osallistumista. Viime vuonna julkisen ja yksityisen sektorin pankkien osuus sanktioiduista veloista oli 68 prosenttia, mikä korosti kasvavaa luottamusta ja kiinnostusta”, sanoi Lata Pillai, Intian pääomamarkkinoista vastaava johtaja, JLL.

Muutaman suuren toimijoiden dominointi velkarahoituksessa asettaa haasteita aloitteleville kehittäjille. Laadukkaiden kiinteistöomaisuuden kysyntä ja alan ennustettu kasvu tarjoavat kuitenkin mahdollisuuksia laajentumiselle ja uusille toimijoille. Yksityisillä luotonantajilla, kuten vaihtoehtoisilla sijoitusrahastoilla (AIF), voi olla ratkaiseva rooli rahoitusvajeen täyttämisessä ja räätälöityjen ratkaisujen tarjoamisessa lainanottajille.

HomeIndustryMumbai, Delhi ja Bangalore raportoivat 80 prosenttia velkarahoituksesta viimeisen viiden vuoden aikana

Samankaltaiset artikkelit