Miten inflaatio vaikuttaa säästämiseen ja sijoituksiin? – Rahauutisia

The Financial Express logo

Asianmukaisella investoinnilla on keskeinen rooli taloussuunnittelussa, jolloin yksilöt voivat kasvattaa varallisuuttaan ja saavuttaa tulevaisuuden tavoitteensa. Yksi keskeinen tekijä, joka usein jää huomiotta sijoituspäätöksenteossa, on kuitenkin inflaatio. Inflaatio voi vaihdella huomattavasti. Joten sen vaikutuksen sijoituksiin ymmärtäminen on erittäin tärkeää, jotta varmistetaan, että rahasi säilyttävät arvonsa ajan myötä.

Inflaatiolla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden yleistä hintojen nousua ajan myötä, mikä heikentää rahan ostovoimaa. Jos inflaatio on esimerkiksi 5 %, jokin, joka maksaa tänään 100 ₹, maksaa 105 ₹ vuodessa tästä lähtien. Tämä tarkoittaa, että elleivät sijoituksesi kasva inflaatiota yhtä suurella tai korkeammalla nopeudella, reaalituottosi (eli inflaatiokorjattu tuotto) on negatiivinen.

*

Kiinteät talletukset ovat suosittu sijoitusvaihtoehto Intiassa turvallisuutensa ja taatun tuottonsa vuoksi. FD-sopimusten korot ovat kuitenkin tuskin inflaatiota nopeampia. Esimerkiksi jos FD tarjoaa 6 prosentin vuotuisen koron ja inflaatio on 5 prosenttia, reaalituotto on vain 1 prosenttia. Verojen huomioimisen jälkeen reaalituotto voi olla jopa negatiivinen, jolloin ostovoima heikkenee.

Osakkeet ovat historiallisesti tarjonneet tuottoa, joka ylittää inflaation pitkällä aikavälillä. Niissä on kuitenkin suurempi volatiliteetti ja riski. Osakkeiden arvoon vaikuttavat useat tekijät, kuten yrityksen suorituskyky, taloudellinen tilanne ja markkinatunnelma. Vaikka osakkeet voivat tarjota huomattavaa tuottoa, ne vaativat pidemmän sijoitushorisontin ja korkeamman riskinsietokyvyn.

Kiinteistöjä pidetään usein suojana inflaatiota vastaan, koska kiinteistöjen arvot ja vuokratulot yleensä nousevat inflaation mukana. Kiinteistösijoituksiin liittyy kuitenkin korkeita transaktiokustannuksia, ylläpitokuluja ja epälikviditeettiä. Lisäksi kiinteistömarkkinat voivat olla alttiina alueellisille vaihteluille ja suhdannevaihteluille.

Kultaa pidetään perinteisesti turvasatamana, joka säilyttää arvonsa inflaatiokausien aikana. Vaikka kulta voi suojata inflaatiota, se ei tuota tuloja, ja sen hintaan voivat vaikuttaa useat tekijät, kuten maailmantalouden olosuhteet, valuuttakurssien vaihtelut ja sijoittajien mieliala.

Joukkovelkakirjat, erityisesti valtion obligaatiot, katsotaan turvallisiksi sijoituksiksi. Niiden kiinteäkorkoiset maksut voivat kuitenkin menettää reaaliarvoaan, jos inflaatio on korkea. Inflaatioindeksoidut joukkovelkakirjat voivat tarjota paremman suojan inflaatiota vastaan.

*

Jaa sijoituksesi eri omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, kiinteistöihin ja hyödykkeisiin. Hajautus voi auttaa tasapainottamaan riskiä ja tuottoa, mikä suojaa inflaatiota vastaan.

Osakkeilla ja kiinteistöillä on potentiaalia tarjota korkeampaa tuottoa pitkällä aikavälillä. Vaikka niihin liittyy suurempi riski, hyvin hajautettu salkku voi lieventää osaa tästä riskistä. Lisäksi salkkusi säännöllinen tarkistaminen ja säätäminen varmistaa, että sijoituksesi pysyvät taloudellisten tavoitteiden ja markkinaolosuhteiden mukaisina.

Adhil Shetty, Bankbazaar.comin toimitusjohtaja, selittää: ”Inflaatio on kriittinen tekijä investointipäätöksiä tehtäessä, koska se vaikuttaa suoraan rahojesi ostovoimaan. Ajan myötä inflaatio murentaa valuutan arvoa, mikä tarkoittaa, että samalla rahamäärällä ostetaan tulevaisuudessa vähemmän tavaroita ja palveluita kuin nykyään. Varallisuuden säilyttämiseksi ja kasvattamiseksi sijoitustesi on siis tuotettava tuottoa, joka vastaa vähintään inflaatiota tai ylittää sen.”

Inflaation laiminlyöminen voi heikentää huomattavasti sijoitustesi arvoa ja vaarantaa taloudelliset näkymät. Siksi on tärkeää ymmärtää, miten inflaatio voi vaikuttaa sijoituksesi, jotta voit varmistaa, että sijoituksesi kasvavat odotustesi mukaisesti ja lisäävät varallisuuttasi ajan myötä.

Samankaltaiset artikkelit