Miksi asuinkiinteistöt ovat yksi turvallisimmista sijoitusvaihtoehdoista Intiassa?

Miksi asuinkiinteistöt ovat yksi turvallisimmista sijoitusvaihtoehdoista Intiassa?

Vuoden 2023 upean suorituskyvyn jälkeen asuntomarkkinat jatkavat kukoistamistaan ​​kuluttajien siirtyvän mieltymyksen mukaan asunnon vuokrajärjestelyjen sijaan. Sijoittajien etsiessä kasvua ja vakautta Intian kiinteistömarkkinat loistavat kirkkaasti, asettaen uusia mittareita ja ylittävät odotukset.

Vuosi 2024 on ollut lupaava, ja Intian asuinkiinteistöjen kokonaisnäkymät näyttävät yhä lupaavammilta. Dynaamisen investointimaiseman keskellä ala on vakiinnuttanut asemansa vakauden ja luotettavuuden perustana. Nykyiset trendit ja indikaattorit viittaavat siihen, että asuinkiinteistöt Intiassa ovat jatkossakin omaisuusluokka, joka ylittää muut sijoitusvaihtoehdot ja tarjoaa turvallisen suojan sijoittajille.

Asuinkiinteistöt: Kiinteä sijoitus

Maailman geopoliittisen skenaarion massiivisen epäjohdonmukaisuuden keskellä Intian asuinkiinteistöala on osoittanut poikkeuksellista vakautta. Intian sitkeä talous ja jatkuva kysyntä ovat kuitenkin luoneet positiivisia näkymiä teollisuuden sidosryhmille, mikä on asettanut maan alan kasvun kärkeen.

Asuntomarkkinat ovat elpyneet vuonna 2023, mikä on vaikuttanut merkittävästi Intian kasvutarinaan. Toimiala on vahva, ja uusien kiinteistöjen lanseerausten odotetaan kasvavan 15-25 % vuonna 2024. Lisäksi myynnin ennustetaan kasvavan lisäksi 10-15 %, mikä on oleellista kiinteistömarkkinoiden jatkuvalle kehitykselle. Vuonna 2024 Mumbain asuinkiinteistöjen arvon odotetaan nousevan 5-8 prosenttia, ja luksuskiinteistöjen ja keskisegmentin kiinteistöjen kysyntä kasvaa merkittävästi.

Hallituksen aloitteet ja poliittinen tuki

Intian hallitus on käynnistänyt useita aloitteita kiinteistöalan, erityisesti asuntoalan, vauhdittamiseksi. Suunnitelmat, kuten Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), ovat antaneet suuren sysäyksen jokaiselle intialaiselle, joka haluaa rakentaa tai ostaa ensimmäisen kotinsa. Ensimmäisessä hallituskokouksessaan vasta muodostettu hallitus päätti auttaa kolmea miljardia lisää maaseutu- ja kaupunkitalouksia talonrakentamisessa vastatakseen yhä useamman tukikelpoisten perheiden kasvaviin asuntotarpeisiin. PMAY:n puitteissa on viimeisten 10 vuoden aikana valmistunut yhteensä 4,21 miljardin taloa tukikelpoisille pienituloisille perheille.

Lupaava näkymä

Intian kiinteistösektori houkutteli sijoituksia yhteensä 1,1 miljardia dollaria vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä, ja asuntoteollisuus oli edelläkävijä hankkimalla lähes 693 miljoonaa dollaria. Tämä merkitsee asuntosektoria erottuvaksi toimijaksi eri omaisuusluokkien joukossa. Alan vaikuttavaa suorituskykyä ohjaa vahva asuntokysyntä ja elpynyt tarjonta muutaman viime vuosineljänneksen aikana. Sijoittajat hyödyntävät tätä vauhtia, mikä johtaa siihen, että asuinrakennussegmentin osuus kaikista kiinteistösijoituksista oli yli 63 prosenttia vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

Infrastruktuurin kasvu luo uusia mikromarkkinoita

Keskeisessä muutoksessa kohti taloudellista muutosta Intian hallitus on keskittynyt entistä enemmän infrastruktuurin kehittämiseen ja osoittanut vaikuttavan 13,7 000 000 miljoonaa euroa, mikä vastaa 4,5 prosenttia BKT:sta, investointeihin. Tämä horjumaton sitoutuminen korostaa hallituksen omistautumista vankan kasvun perustan rakentamiseen ja asettaa Intian tielle kohti 5 biljoonan dollarin taloutta.

Merkittävä osa investoinneista suunnataan rautateille, mikä painottaa strategista intermodaalista liikennettä, mukaan lukien tiet, kiskot, satamat ja lentokentät. Ensisijaisena tavoitteena on parantaa kuljetusten ja logistiikan tehokkuutta, alentaa kustannuksia ja vahvistaa Intian globaalia kilpailukykyä.

Infrastruktuuri-investointien ja kiinteistökehityksen synergiasuhde on vakiintunut. Teiden, julkisen liikenteen ja palveluiden parannukset muuttavat aiemmin vaikeakulkuiset alueet houkutteleviksi kiinteistösijoitusmahdollisuuksiksi. Tämä infrastruktuurin työntö ei ainoastaan ​​tuo välittömiä taloudellisia hyötyjä, vaan myös luo pohjan kestävälle pitkän aikavälin kasvulle, mikä vaikuttaa merkittävästi kiinteistöalaan avaamalla uusia väyliä kehitykselle ja investoinneille.

Esimerkiksi hiljattain lanseerattu Atal Setu Mumbaissa on luonut useita uusia markkinoita Navi Mumbaissa ja sen ympäristössä, mikä on hieno uutinen MMR:n kiinteistöalalle.

Johtopäätös

Absoluuttisesti mitattuna investointivirta asuntomarkkinoille vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä on kaksinkertainen viimeisten kahdeksan vuosineljänneksen aikana havaittuun neljännesvuosittaiseen keskiarvoon verrattuna, mikä korostaa sijoittajien luottamuksen ja kiinnostuksen merkittävää nousua asuntomarkkinoita kohtaan. Tämä suuntaus korostaa alan kriittistä roolia kiinteistösijoitusten ohjaamisessa Intiassa. Nousua tukevat vakaa talous, suotuisat korot ja kuluttajien käsityksen muutos, jossa kiinteistönomistus nähdään yhä enemmän luotettavana taloudellisena turvaverkkona.

Kun markkinoiden odotetaan kasvavan tasaisesti vuonna 2024, asuntojen kysyntä kasvaa merkittävästi. Intian kiinteistömarkkinoilla on voimakasta kasvua, jolle on ominaista uusien lanseerausten huomattava kasvu ja myynnin huomattava kasvu.

CREDAI:n mukaan myyntimäärät kasvoivat 35 % vuonna 2024 ja luksussegmentin myynti kasvoi 50 %. Ennennäkemättömän myyntivauhdin ja kukoistavan luksussegmentin tukemana kehittäjät etsivät myös houkuttelevia kiinteistösijoitusvaihtoehtoja sijoittajille ja loppukäyttäjille, mikä ohjaa tasaista tarjontaa ja vahvistaa suurkaupunkikaupunkeja kiinteistöjen kysynnän avaintekijöiksi.

Intian kiinteistösektori, talouden kulmakivi ja useiden toimialojen avaintekijä, on valmis kestävään ja vahvaan kasvuun. Tekijöiden, kuten BKT:n voimakkaan kasvun, nopean kaupungistumisen, tulojen nousun ja hallituksen tukevien aloitteiden, yhteisvaikutus lisää erilaisten kiinteistötyyppien kysyntää.

Näin ollen kiinteistösijoitusten odotetaan kasvavan 15-20 % vuosittain. Tämä positiivisten indikaattoreiden täydellinen myrsky vahvistaa kiinteistöt luotettavaksi ja houkuttelevaksi omaisuusluokiksi sijoittajille, mikä tarjoaa turvallisen ja lupaavan tulevaisuuden.

Julkaistu: 20. kesäkuuta 2024 klo 15.21 IST

Samankaltaiset artikkelit