Mikä ajaa Intian sijoitusrahastoalan merkittävää kasvua?

What's driving the remarkable growth of India's mutual fund industry?

Intian sijoitusrahastoala on kasvanut merkittävästi, ja varat lähestyivät 60 biljoonan rupian rajaa toukokuussa. Intian sijoitusrahastojen yhdistys (AMFI) raportoi, että hallinnoitavien varojen kokonaismäärä (AUM) oli 58,6 biljoonaa rupiaa (701,90 miljardia dollaria), mikä on ennätysten nopein nousu. Tämä nousu, joka lisää 10 biljoonaa rupiaa alle vuodessa, korostaa kasvavaa sijoittajien luottamusta ja Intian rahoitusmarkkinoiden joustavuutta.

Intian sijoitusrahastoalan matka on aivan poikkeuksellinen. Ensimmäisen 10 biljoonan rupian omaisuuden rakentaminen kesti viisi vuosikymmentä alan perustamisen jälkeen vuonna 1964. Viimeaikainen kasvuvauhti on kuitenkin ennennäkemätön, sillä viimeiset 9 biljoonaa rupiaa lisättiin alle kuudessa kuukaudessa. Tämä nopea kasvu korostaa markkinoiden dynaamista luonnetta ja sijoittajien lisääntyvää osallistumista.

Yksi merkittävimmistä kasvuun vaikuttaneista on ollut osakesijoitukset osakerahastoihin. Toukokuussa nämä tulot kasvoivat vaikuttavat 83 % kuukausitasosta ja olivat 346,97 miljardia rupiaa. Tämä nousu osoittaa, että sijoittajat suosivat vahvasti osakkeita, erityisesti pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeita. Näiden segmenttien vahva suorituskyky on tehnyt niistä houkuttelevia vaihtoehtoja korkeampaa tuottoa hakeville sijoittajille.

Toukokuu oli virstanpylväs osakerahastojen nettotuonnissa, ja se saavutti korkeimman tason sitten huhtikuun 2019. Tämä saavutus on huomattava, kun otetaan huomioon, että AMFI aloitti kuukausittaisten sijoitusrahastovirtojen raportoinnin nykyisessä muodossa vuonna 2019. Helmikuusta 2021 lähtien kotimaiset osakerahastot ovat jatkuvasti nähneet nettomäärää. tulovirrat, yhteensä vaikuttavat 5,58 biljoonaa rupiaa. Tämä jatkuva kiinnostus kuvastaa kotimaisten sijoittajien luottamusta osakemarkkinoihin.

Vertailuindeksillä NSE Nifty 50 on ollut keskeinen rooli investointien houkuttelemisessa. Viimeisen 39 kuukauden aikana indeksi on noussut noin 55 % rahastosijoitusten vauhdittamana. Huolimatta huolista korkeista arvostuksista tämä kasvukaari korostaa Intian osakemarkkinoiden joustavuutta.

Toukokuussa pienten yhtiöiden rahastojen tulot kasvoivat 23,4 prosenttia 27,25 miljardiin rupiaan, kun taas keskisuurten yhtiöiden rahastojen tulot kasvoivat 45,3 prosenttia 26,06 miljardiin rupiaan. Myös suurten yhtiöiden rahastot kokivat merkittävän nousun, kun sisäänvirtaukset lähes kaksinkertaistuivat 6,63 miljardiin rupiaan. Tämä erilainen tulovirta eri markkinasegmenteissä osoittaa tasapainoisen sijoittajan lähestymistavan erilaisiin riskiprofiileihin ja kasvumahdollisuuksiin.

Systematic Investment Plans (SIP) on tullut sijoitusstrategioiden kulmakivi monille intialaisille sijoittajille. Toukokuussa SIP-suoritukset nousivat ennätykselliseen 209,04 miljardiin rupiaan, mikä kuvastaa tämän sijoitusvälineen kasvavaa suosiota. Toukokuussa rekisteröityjen uusien SIP:ien määrä oli 4,97 miljoonaa, ja SIP AUM oli kaikkien aikojen ennätys 11,53 biljoonaa rupiaa. Tämä SIP-maksujen tasainen nousu korostaa yksityissijoittajien sitoutumista kurinalaisiin ja pitkän aikavälin sijoitussuunnitelmiin.

Myös alakohtaiset ja temaattiset rahastot ovat saaneet merkittävää vetoa. Toukokuussa näihin rahastoihin tuotiin ennätykselliset 192,13 miljardia rupiaa, mikä johtui uusista rahastotarjouksista (NFOs) kohdistuvasta kiinnostuksesta. Erityisesti kuukauden aikana käynnistetty HDFC Manufacturing Fund keräsi sijoittajilta 9 563 miljardia rupiaa NFO-jaksonsa aikana. Tämä suuntaus korostaa kehittyviä sijoitustottumuksia tiettyihin sektoreihin ja teemoihin, jotka ovat linjassa markkinamahdollisuuksien ja kasvunäkymien kanssa.

Sijoitusrahastoalalla on ollut hajautettu tulovirta eri rahastoluokkiin. Pienten ja keskisuurten yhtiöiden rahastot houkuttelevat edelleen merkittäviä sijoituksia, kun taas suurten yhtiöiden rahastojen kiinnostus on lisääntynyt. Huolimatta sijoittajien huolista korkeista arvostuksista, jatkuvat tulovirrat näihin luokkiin heijastavat luottamusta niiden pitkän aikavälin kasvupotentiaaliin.

Korkotuottoluokassa nettotuonti laski toukokuussa 77,73 % 42 294,99 miljardiin rupiaan. Likvidien rahastojen luokassa havaittiin kuitenkin voimakkaita tuloja, 25 873,38 miljardia rupiaa. Hybridirahastoluokka, joka sijoittaa useisiin omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin, lainoihin ja hyödykkeisiin, tuotti nettomääräisesti 17 990,67 miljardia rupiaa, ja arbitraasirahastoluokka vaikutti merkittävästi.

Intian sijoitusrahastoalan merkittävä kasvu on osoitus Intian rahoitusmarkkinoiden joustavuudesta ja sopeutumiskyvystä. Poliittinen vakaus ja kestävä talouskasvu luovat suotuisan ympäristön investoinneille. Maailmanlaajuinen kasvu, jota tukee maailmankaupan elpyminen, lisää Intian pääomamarkkinoiden positiivisia näkymiä. Yleiset näkymät ovat edelleen optimistiset vahvan perustekijän ja suotuisan väestörakenteen tukemana.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sijoitusrahastojen varojen nousu lähes 60 biljoonaan rupiaan heijastaa sijoittajien kasvavaa luottamusta Intian markkinoita kohtaan. Eri rahastoluokkien vaihtelevat tulot sekä ennätykselliset maksut SIP-rahastoihin ja alakohtaisiin rahastoihin korostavat alan vahvaa terveyttä. Kun Intia houkuttelee edelleen kansainvälisiä ja kotimaisia ​​sijoittajia, sijoitusrahastoala on valmis jatkuvaan kasvuun, mikä tarjoaa sijoittajille runsaasti mahdollisuuksia.

Vastuuvapauslauseke: Yllä esitetyt näkemykset ja tosiasiat ovat kirjoittajan omia. Ne eivät välttämättä heijasta Financialexpress.comin näkemyksiäLukijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä rahoitussuunnittelijaan ennen sijoitusten tekemistä.

Samankaltaiset artikkelit