Kahdeksas palkkakomissio: Modi-hallitus saa ehdotuksen vanhan eläkejärjestelmän palauttamisesta, romu NPS! Tässä on SUURI päivitys

8th Pay Commission: Modi govt receives proposal to restore old pension system, scrap NPS! Here's BIG update

8. Pay Commission News: Sen jälkeen kun keskus otti tammikuussa 2004 käyttöön valtionhallinnon työntekijöiden uuden eläkejärjestelmän (NPS), joka korvasi vanhan eläkejärjestelmän, on jatkuvasti vaadittu paluuta aiempaan järjestelmään. Äskettäin All India Railwaymen’s Federation (AIRF) lähetti Intian hallituksen kabinettisihteerille kirjeen, jossa vaadittiin vuotta 2004 edeltävän vanhan eläkejärjestelmän palauttamista.

Liitto kirjoitti kirjeessään: ”…yli 20 lakh siviilihallinnon työntekijää ohjataan kansallisen eläkejärjestelmän alaisina ja joka kuukausi heidän on maksettava 10% peruspalkasta ja DA:sta NPS:lle. Tämä vähentää huomattavasti heidän kotiinkuljetuspalkkionsa. Hallitus ei ole toistaiseksi hyväksynyt pyyntöämme lakkauttaa NPS ja palauttaa eläke CCS (Pension) Rules, 1972 (nyt 2021) mukaisesti valtionhallinnon työntekijöille, jotka on palkattu 1.1.2004 tai sen jälkeen.

Tämän vaatimuksen on yhdistys nostanut muiden vaatimusten ohella, kuten 8. Palkkatoimikunnan perustaminen 1.1.2026 alkaen. Keskus toteuttaa uusia palkkapalkkiosuosituksia yleensä 10 vuoden välein ja viimeinen palkkakomissio perustettiin vuonna 2014 ja sen suositukset tulivat. voimaan tammikuusta 2016.

AIRF totesi myös liittohallitukselle lähettämässään kirjeessä, että ottaen huomioon kaikki näkökohdat ja vaatimukset sekä houkutellakseen päteviä ja lahjakkaita ehdokkaita valtion palvelukseen, on nyt tullut aika perustaa välittömästi kahdeksas keskuspalkkakomitea ja ”tarkistaa palkkataulukot/lisät/eläkkeet ja muut edut” keskinäisten keskustelujen ja sovintoratkaisujen kautta.

Vanhan eläkejärjestelmän palauttamisen kasvavan kysynnän vuoksi osavaltiot, kuten Rajasthan, Chhattisgarh, Jharkhand, Punjab ja Himachal Pradesh, ovat ottaneet uudelleen käyttöön vanhan järjestelmän työntekijöilleen.

Mikä on vanha eläkejärjestelmä ja mitkä ovat sen tärkeimmät edut?

Vanhan eläkejärjestelmän (OPS) mukaan työntekijät saavat kiinteään kaavaan perustuvaa eläkettä, joka on 50 % viimeisestä palkasta. He saavat myös Dearness Relief (DR) -julkaisun puolivuosittaisen tarkistuksen edun.

Sen lisäksi OPS sisältää GPF (General Provident Fund), johon työntekijät maksavat osan palkastaan ​​työssään. Kun he jäävät eläkkeelle, he saavat työsuhteensa aikana GPF:ään kertyneen kokonaissumman.

Miten OPS eroaa NPS:stä?

Uuden eläkejärjestelmän (NPS) mukaan valtion työntekijät maksavat 10 prosenttia peruspalkastaan ​​plus Dearness Allowance (DA), kun taas hallitus maksaa 14 prosenttia peruspalkasta plus DA joka kuukausi.

Vuonna 2009 hallitus laajensi NPS:n soveltamisalaa koskemaan kaikkia kansalaisia, mukaan lukien itsenäiset ammatinharjoittajat ja järjestäytymättömät työntekijät. Tämän eläkejärjestelmän avulla kansalaiset voivat maksaa kuukausittain 60 ikävuoteen asti ja saada eläkettä eläkkeelle jäämisen jälkeen.

Mikä on keskuksen kanta tähän mennessä vanhan eläkejärjestelmän kysyntään?

Aiemmin tänä vuonna valtiovarainministeriön menoosasto sanoi vastauksena Joint Forum for Restoration of Old Pension Scheme (JFROPS) ja kansallisen yhteisen toimintaneuvoston (NJCA) pyyntöön palauttaa OPS NPS:n tilalle. , ”Tiedetään, että FS & SE:n puheenjohtajuuden alaisuudessa muodostettu komitea tarkastelemaan NPS-kysymystä on jo käynyt kaksi kierrosta yksityiskohtaista keskustelua National Councilin (JCM) henkilöstöpuolen ja NC:n (JCM) arvokkaiden näkemysten kanssa. ) komitea on jo todennut.”

”Lisäksi JFROPSin mainitsemat kohdat 11.1.2024 päivätyssä kirjeessään on jo toimitettu valiokunnan käsiteltäväksi”, valtiovarainministeriö sanoi 23.1.2024 päivätyssä kirjeessä, ministeriö sanoi.

Esitys hallitukselle OPS:n palauttamisesta

NJCA:n nimissä perustettu yhteinen foorumi vanhan eläkejärjestelmän palauttamiseksi vaati 11. tammikuuta 2024 päivätyssä muistiossa määritellyn maksuihin perustumattoman ja taatun vanhan eläkejärjestelmän palauttamista rautatiealan työntekijöiden maksuperusteisen NPS:n tilalle. , puolustus, posti, tulovero, kirjanpito ja tilintarkastus, keskussihteeristö, Isro, DAE jne., autonomiset elimet, puolisotilaalliset joukot, kaikki osavaltion hallituksen/liiton alueen työntekijät, mukaan lukien ala-asteen opettajat, lukion ja toisen asteen opettajat, korkeakoulut ja yliopiston opettajat jne. Tämä vaatimus koskee niitä työntekijöitä, jotka ovat tulleet vastaaviin valtion palveluihin 1. tammikuuta 2004 tai sen jälkeen.

Samankaltaiset artikkelit