Intian kanta Ukrainaa koskevassa rauhanhuippukokouksessa: Keskity vuoropuheluun ja diplomatiaan

India's Stance at the Peace Summit on Ukraine: Focus on Dialogue and Diplomacy

Merkittävänä liikkeenä Intia ilmoitti päätöksestään olla liittymättä yhteiseen tiedonantoon tai mihinkään muuhun asiakirjaan, joka syntyi ”Ukrainan rauhanhuippukokouksessa”, joka pidettiin Burgenstockissa lähellä Luzernia Sveitsissä 15.–16. kesäkuuta 2024. Tämä päätös kuvastaa Intian sitoutuminen eri näkökulmien ymmärtämiseen ja kestävän ratkaisun löytämiseen meneillään olevaan Venäjän ja Ukrainan konfliktiin.

Ulkoministeriön (MEA) sihteeri (länsi) Pavan Kapoor johti Intian valtuuskuntaa huippukokouksessa. Kapoor korosti Intian tavoitetta ymmärtää erilaisia ​​lähestymistapoja konfliktin ratkaisemiseen. Hän totesi: ”Osallistumme tähän huippukokoukseen ja jatkamme yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa, jotta voimme ymmärtää erilaisia ​​näkökulmia, lähestymistapoja ja vaihtoehtoja löytääksemme tien eteenpäin konfliktin kestävälle ratkaisulle.”

Aiemmin Intian Venäjän-suurlähettiläänä toiminut Kapoor toisti, että vain molemmille osapuolille hyväksytyt ratkaisut voivat johtaa kestävään rauhaan. Tämä lausunto korostaa Intian uskoa tasapainoisiin ja molempia osapuolia tyydyttäviin päätöslauselmiin.

Huippukokoukseen osallistui noin 100 valtuuskuntaa, mukaan lukien 57 valtion- ja hallitusten päämiestä, jotka pyrkivät käynnistämään kestävän rauhanprosessin Ukrainassa. Kahdeksankymmentä maata ja neljä Euroopan unionin toimielintä allekirjoittivat lopullisen yhteisen tiedonannon. Intian ohella useat muut maat, kuten Saudi-Arabia, Thaimaa, Meksiko, Etelä-Afrikka, Brasilia, Armenia, Libya, Indonesia, Bahrain, Kolumbia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat, päättivät kuitenkin olla allekirjoittamatta lopullista asiakirjaa.

Pääministeri Narendra Modi toisti tapaaessaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyn 50. G7-huippukokouksessa Apuliassa, Italiassa, Intian sitoutuminen Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin rauhanomaiseen ratkaisemiseen. Pääministeri Modi korosti vuoropuhelun ja diplomatian merkitystä konfliktin ratkaisemisessa ja totesi: ”Intia uskoo ihmiskeskeiseen lähestymistapaan ja uskoo, että tie rauhaan on vuoropuhelun ja diplomatian kautta.”

Viime vuonna Intia pidättyi äänestämästä Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen (UNGA) päätöslauselmasta ”YK:n peruskirjan periaatteet Ukrainan kattavan, oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan perustana”. Intia mainitsi, että päätöslauselmasta puuttui alueen kestävän rauhan saavuttamiseksi tarvittavat peruskäsitteet.

Ministeri Pavan Kapoor korosti Intian johdonmukaista kantaa, jonka mukaan minkään ratkaisun ei pitäisi tulla ihmishenkien kustannuksella ja että vihamielisyyksien ja väkivallan lisääntyminen ei hyödytä ketään. ”Intia jakaa maailmanlaajuiset huolet Ukrainan tilanteesta ja tukee kaikkia yhteisiä haluja edistää konfliktin rauhanomaista ratkaisemista”, hän sanoi.

Sveitsin isännöimä Bürgenstockin huippukokous merkitsi merkittävää askelta kohti oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa Ukrainassa. Huippukokouksen keskusteluissa keskityttiin kolmeen pääaiheeseen: ydinturvallisuuteen, elintarviketurvaan ja konfliktin humanitaarisiin näkökohtiin, mukaan lukien sotavankien ja siepattujen lasten kohtelu. Nämä alueet valittiin, koska ne ovat ratkaisevan tärkeitä vastakkaisten osapuolten välisen luottamuksen rakentamisen kannalta.

Eri alueiden maat jakoivat kokemuksiaan ja ratkaisuehdotuksiaan huippukokouksen aikana. Syntynyt yhteinen tiedonanto heijasti osallistuvien valtioiden yhteistä halua osallistua rauhanprosessiin. Sveitsin presidentti Viola Amherd kiitti yhteistä tiedonantoa vahvana signaalina kansainväliseltä yhteisöltä kansainväliseen oikeuteen ja YK:n peruskirjaan perustuvan rauhan puolesta.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Sveitsi isännöi niin laajaa huippukokousta, joka esitteli sen maailmanlaajuista diplomaattiverkostoa. Presidentti Amherd ja liittovaltion ulkoasiainministeriön (FDFA) johtaja Ignazio Cassis ylistivät yhteistyötä osallistuvien valtioiden kanssa ja kiittivät kansainvälisiä kumppaneita tapahtuman sujuvan sujumisen varmistamisesta. Sveitsin viranomaisilla, mukaan lukien Nidwaldenin kantonilla, oli merkittävä rooli huippukokouksen järjestämisessä, ja poliisin ja asevoimien turvallisuuden takaavat.

Intian päätös olla osallistumatta yhteiseen julkilausumaan Ukrainaa koskevassa rauhanhuippukokouksessa korostaa sen sitoutumista vuoropuhelun ja diplomatian edistämiseen ensisijaisena keinona ratkaista konflikti. Toimimalla kaikkien sidosryhmien kanssa ja ymmärtämällä erilaisia ​​näkökulmia Intia pyrkii edistämään kestävää ja rauhanomaista ratkaisua. Tämä lähestymistapa on linjassa Intian laajempien ulkopoliittisten periaatteiden kanssa, painottaen ihmiskeskeisiä ratkaisuja sekä eskaloitumisen ja väkivallan välttämistä. Maailmanlaajuisten ponnistelujen jatkuessa kestävän rauhan löytämiseksi Ukrainassa Intian kanta korostaa kaikkien osapuolten edut huomioon ottavien, osallistavien ja tasapainoisten päätöslauselmien merkitystä.

Samankaltaiset artikkelit